امیرالمؤمنین(علیه السلام) فرمودند: عبرت‌ها چه بسیارند و عبرت‌گیری و پندپذیری چه اندک است. (قصارالحکم، صفحه 118، به نقل از آثارالصادقین، آیت‌الله احسان‌بخش) *** ذخیرۀ تاریخ گذشته و حوادث گذشته را از عزیزترین ذخایر بدانید. آن را مبادا مورد غفلت قرار دهید که این غفلت، خسارت­­های بزرگی به بار خواهد آورد.    مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه- 1378/6/24.

مقالات با درج سند

شایعات درباره عده ای از نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنا(مجلس در عصر پهلوی و حضور عناصر بهائی)از 322

تاریخ: 23/6/50

حضور:

استحضار مقامات عالی از نتیجه تحقیقات انجام شده پیرامون مذهب تعدادی از نمایندگان مزبور

سابقه:

گزارش خبر مورخ 13/4/50 مبنی بر آن بود که بین مردم شایع شده حبیب ثابت در امر انتخابات مجلسین حدود 5 میلیون تومان خرج کرده تا تعداد کاندیداهای پیرو مسلک بهائیت هرچه بیشتر به مجلس راه یابند و ضمن به تصویب رسانیدن مسلک بهائیت به عنوان یکی از ادیان رسمی کشور بدینوسیله بتوانند آزادانه به فعالیت خود ادامه دهند و در گزارش خبر مزبور اضافه شده بود با توجه به اینکه اکنون تعدادی از نمایندگان سابق مجلسین بهائی میباشند عدهای از نمایندگان جدید به شرح زیر پیرو مسلک مزبور معرفی شدهاند که مسلمانان متعصب نیز از شنیدن این شایعه بسیار ناراحت می‌‌باشند.

1ـ دکتر ناصر یگانه سناتور انتخابی دوره ششم مجلس سنا از تهران

2ـ سلیمان وهابزاده " " " " " " "

3ـ دکتر قدرتاله موثقی نماینده دوره بیست و سوم مجلس شورای ملی از تهران

4ـ صادق ناصرزاده " " " " " " " تهران

5ـ مهندس ابراهیم کسرائی " " " " " " نجفآباد

6ـ دکتر محسن صالحی چادگانی نماینده دوره بیست و سوم مجلس شورای ملی از داران

7ـ دکتر احمد رفیعی " " " " " " " " رفسنجان

اقدامات انجام شده:

در اجرای اوامر صادره به منظور تحقیق نسبت به صحت یا سقم خبر مراتب به اداره کل نهم منعکس و اینک نتیجه تحقیقات معموله و بررسی پروندههای مشارالیه حاکی است که مذهب سلیمان وهابزاده قدرتاله موثقی. محسن صالحی چادگانی و صادق ناصرزاده اسلام (شیعه اثنی عشری) بوده لکن با اینکه در پرسشنامههای مربوطه مذهب دکتر ناصر یگانه. ابراهیم کسرائی و احمد رفیعی اسلام قید شده متهم به داشتن مسلک بهائیت میباشند.

مراتب استحضاراً گزارش گردید. ح

پینوشت تیمسار معاونت اول اداره کل سوم به عرض رسید

1ـ اقدامی ندارد

2ـ چرا منبع گزارش صحیح نداده توجه داده شود 23/6/50

رونوشت برابر اصل است

اصل در پرونده کلاسه 221520 بایگانی شد

در پرونده سلیمان وهابزاده به کلاسه بایگانی شود.

منبع:


 

تعداد مشاهده: 355

نظر شما

 
نام:
نظر:

تقویم تاریخ

کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.