گذرگاههای تاریکمان را ایمان روشن کرد. تلاشهای پراکنده‌مان را رهبر جهت داد، بازوان ناتوانمان را وحدت توان بخشید و پاهای سستمان را همت استوار ساخت و پیروز شدیم و پیروز ماندیم. اگر تجربه‌های پیروزی‌هایمان را تکرار نکنیم، تجربه‌های شکستهایمان تکرار خواهد شد.

اسناد بدون شرح

سانسور روابط پهلوی با صهیونیسم


تاریخ انتشار: 13 مرداد 1397


تاریخ : 8 / 4 / 42

به عرض می‌رساند

همان طور که مطبوعات اسرائیل اخبار مربوط به روابط آن کشور را با ایران منتشر می‌سازند مطبوعات ایران نیز گاه به گاه اخبار مربوط به این روابط را منتشر می‌سازند که در کشورهاى عربى اثر سوئى می‌نماید از این‌رو چنانچه موافقت فرمایند براى جلوگیرى از انتشار این قبیل اخبار اداره اطلاعات و مطبوعات اقدام لازم به عمل آورند.

منوچهر ظلى

به عرض رسید فرمودند: آقاى رئیس اداره اطلاعات و مطبوعات در حدودى که لازم است از انتشار اخبار مربوط به مورد نظرجلوگیرى نمایند به خصوص سعى شود اسامى ایرانیانى که به اسرائیل می‌روند در جراید انتشار نیابد. 8 / 4 / 42
مراتب به آقاى قزوینى کفیل اداره کل انتشارات و رادیو اطلاع داده شد.. اظهار داشته دستور داده‌اند هیچگونه اخبار مطلقاً در مطبوعات ایران منتشر نشود. 8 / 4 / 42
قیام پانزده خرداد به روایت اسناد، جلد سوم، صفحه 375، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال 1378.

 

تعداد مشاهده: 211


نظر شما

 
نام:
نظر:

تقویم تاریخ

کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.