گذرگاههای تاریکمان را ایمان روشن کرد. تلاشهای پراکنده‌مان را رهبر جهت داد، بازوان ناتوانمان را وحدت توان بخشید و پاهای سستمان را همت استوار ساخت و پیروز شدیم و پیروز ماندیم. اگر تجربه‌های پیروزی‌هایمان را تکرار نکنیم، تجربه‌های شکستهایمان تکرار خواهد شد.

اسناد بدون شرح

مساجد پایگاه انقلاب اسلامی


تاریخ انتشار: 28 آبان 1397


گزارش خبر

موضوع : محمود فلکیان

 

نامبرده بالا که حدود 15 الى 16 سال دارد و در مسجد جامع یزد اقامه نماز میگوید در ساعت 1000 روز 15 / 1 / 37 در چهارسوق کلیمیها به مسجد بقعه رفته و تعدادى حدود 400 الى 500 برگ شبنامه‌هاى ضدملى را از گنجینه مسجد برداشته و در هنگام نماز ظهر موقعیکه نمازگزاران در حالت سجده بوده‌اند از غرفه مسجد بپائین پرتاب و توزیع مینماید.[1]

نظریه شنبه : کلید مسجد موصوف در دست على لیلا میباشد که در پخش شب نامه‌ها به فلکیان همکارى نموده است.

نظریه یکشنبه : توزیع اعلامیه در مسجد مذکور صحت دارد ضمنا یکبرگ از اعلامیه مذکور جهت مزید استحضار به پیوست تقدیم میگردد. افق

نظریه سه شنبه : نظریه یکشنبه مورد تائید است اورنگ

نظریه 26 / ه : نظریه سه‌شنبه مورد تائید میباشد.

*****

گزارش خبر

موضوع : پخش اعلامیه

 

در تاریخ 15 / 2 / 37 شخصى بنام سیدموسوى باتفاق سیدمهدى موسوى امام جماعت مسجد امام جعفر صادق و پسرش موسوى امام جماعت مسجد صاحب‌الزمان به جلسه‌اى که بمناسبت ایام فاطمیه در منزل عبدالحسین براتى تشکیل گردیده بود رفته و پس از اینکه در پشت بلندگو شعارهاى تحریک‌کننده‌اى داده در اطاق مجاور اقدام به پخش تعدادى اعلامیه مضره نموده که با اعتراض یکى از حاضرین مواجه گردیده است سپس سیدحسین عرب مداح جلسه در منبر اظهار داشته شما که به بچه‌هاى فاطمه‌زهرا (ع) کمکى نمى‌کنید چرا بانها بى‌احترامى میکنید.

نظریه شنبه : خبر صحت داشته و در مورد شناسائى بیشتر سیدموسوى تحقیقات ادامه دارد.

نظریه یکشنبه : صحت خبر و نظریه شنبه مورد تائید بوده دو نسخه از اعلامیه‌هاى فوق‌الذکر در پنج برگ بپیوست تقدیم میگردد.

نظریه سه شنبه : نظریه یکشنبه مورد تائید است. برهان

نظریه 20 ه ش : نظریه سه‌شنبه تائید میگردد.

 

* امروز (15 / 2 / 57) دو نفر در تهران به جرم داشتن اعلامیه دستگیر شدند. روزنامه اطلاعات نوشت : «دو جوان دانشجو به اتهام داشتن اوراق و شعارهاى ضدملى و مضره دستگیر شدند. یکى از دستگیرشدگان به نام عزت‌اللّه‌ شاه آبادى فراهانى توسط مأمورین ژاندارمرى اوین هنگام کوه‌نوردى دستگیر شد و دیگرى به نام حسین میرزاخان توسط مأموران کلانترى 11 دستگیر شد. دستگیرشدگان همراه پرونده‌هاى تنظیمى صبح امروز (16 / 2 / 57) به دادسراى تهران اعزام شدند.» (اطلاعات / ش15602 / ص4)

*****

گزارش خبر

موضوع : سخنرانى سیدمحمود سدهى

 

از ساعت 1000 الى 1200 روز 15 / 2 / 37 جلسه مذهبى حسینیه علوى واقع در خیابان فرهنگ کوچه شماره پانزدهم با شرکت تقریبى هزار نفر از تجار و کسبه و روحانیون تشکیل گردید سپس سیدمحمود سدهى بمنبر رفت و اظهار داشت علت اینکه در اروپا و آمریکا زنها بعد از جنگ جهانى دوم بادارات و مؤسسات دولتى و کارگاهها کشیده شدند کمبود جمعیت بود آماریکه سازمان ملل متحد انتشار داد تعداد کشته‌شدگان 0000 / 5000 نفر بوده است فقط آلمان هیتلرى 1500000 کشته داشت سربازان هر کشور جوانان آن کشور محسوب میشوند بدین علت مجبور شدند زنهائیکه شوهران و جوانان خود را از دست داده بودند بکار بگیرند ولى کشور ما که این همه جوان لیسانسیه و دیپلمه بیکار در صف سینماها و تأترها و میخانه‌ها ایستاده‌اند و نیاز بکار دارند در این زمان زنان در ادارات و کارگاهها مشغول کار میباشند یک مسئله اسلامى آیا کارکردن زن از نظر اسلام صحیح است یا نه با دو شرط صحیح است اول آنکه زن حجاب اسلامى را کاملاً رعایت کند دوم با مردان اجنبى آمیزش نداشته باشد نه اینکه سر میز غذاخورى روبروى هم بنشینند و بر هم لبخند بزند و شماره تلفن رد و بدل نمایند. این حرام است. باید ارزش هر کارى را سنجید زنان اجتماع ارزش مقام مادرى را درک نکرده‌اند خیال میکنند اگر در ادارات سکرتر بشوند و زیردست مردان اجنبى کارکنند مقامشان بالا میرود. سه سال قبل در ایام فاطمیه مرا به شهر آمل دعوت و در خانه رئیس دادسرا رفتم جمعیت زیادى شرکت داشت انتخابات بود گفتم آقاى رئیس دانشگاه شما کرسى استادى دانشگاه را میخواهید ول کنى و به پارلمان آنجائیکه هنرپیشه‌ها و کارگرها مینشیند بروید مگر روزنامه‌ها را نمى‌خوانید که در مجلس چه سر و صدا و رسوائى براه انداخته‌اند. من آنروز در بالاى منبر گفتم و هم اکنون نیز میگویم بخدا من مقام واعظ و خطابه‌ایکه دارم با نخست‌وزیرى مملکت عوض نمیکنم آن دزدان [این] حرف را براى من پرونده‌اى درست کردند که شما نخست‌وزیرى را با واعظ و خطابه عوض نمیکنى گفتم نه این ریاست‌هاى پوشالى زودگذر و پردردسر است با یک کودتا ریاست جمهوریها مالیده میشوند ریاست کارترها و دیگران با یک کودتا مگر در همسایگى ما افغانستان رئیس جمهور از بین نرفت جمعیت زیادى کشته شدند[2] نامبرده اضافه نمود بچه‌ایکه در دامن مادرش بزرگ شود مثل شیخ مرتضى انصارى میشود ولى خانمهائیکه بادارات و کارگاهها میروند بچه‌هایشان را بکودکستان میسپارند انتظار نداشته باشند فرزند صالح تربیت کنند آنگاه درباره تربیت امام حسن و امام حسین و حضرت زینب و ام‌کلثوم سخن گفت.

نظریه شنبه : نظرى ندارد.

نظریه یکشنبه : شنبه مورد اعتماد میباشد و بگزارش تسلیمى وى میتوان اطمینان داشت. ورزنده

نظریه سه شنبه : نظریه یکشنبه مورد تائید است. حاتم

نظریه چهارشنبه : نظریه سه‌شنبه تائید میگردد. آرزو

نظریه جمعه  ـ تعداد کشته‌شدگان جنگ دوم جهانى برابر آمارى که ارائه شده حدود 17 میلیون نفر بوده که رقم اشاره شده در متن گزارش خبرى اغراق‌آمیز بنظر میرسد.

 

*  امروز (15 / 2 / 57) اعلامیه‌اى به امضاء آقایان سیدعبدالکریم هاشمى نژاد، عباس واعظ طبسى و محمدرضا محامى از علماى مبارز مشهد منتشر شد. این اعلامیه که به مناسبت چهلم شهیدان شهرهاى یزد، اهواز و جهرم انتشار یافت نسبتا مفصل بود که ابتدا به تناقض در اظهارات دولتمردان رژیم شاه اشاره داشت که از یک طرف صحبت از اسلام خواهى مى‌کردند و از طرفى اسلام‌خواهان را زندانى، تبعید و جامعه را با مظاهر فساد و بى‌بند و بارى مواجه مى‌نمودند. در بخشى از اعلامیه آمده است : «نظام حاکم مدعى است که در این کشور آزادى، دمکراسى و فضاى باز سیاسى وجود دارد. ولى با وجود هزاران شخصیت‌هاى روحانى، علمى، دانشگاهى و کارگر و کشاورز که در گوشه‌هاى زندان به سر مى‌برند، کسانى که جرم اکثریت آنها فقط خواندن و یا داشتن چند کتاب و یا چند اعلامیه بوده است و با آن که هنوز طبق نوشته جراید خبرى ایران، و دموکراسى و فضاى باز سیاسى سخن گفت؟» در پایان اعلامیه آمده است : «ملت شریف مسلمان و مردم با فضیلت ایران بیدار باشید و بدانید که هدفهاى ما فصلى نیست و تنها به برگزارى یاد شهیدان و عزیزان خلاصه نمى‌گردد. بلکه مقصود اصلى تعقیب از هدفها و آرمانهاى بزرگ اسلامى و انسانى است که تمام شهداى اسلام به خاطر آن فدا شدند، یعنى پیاده کردن مقررات و نظام کامل خدایى و قرارگرفتن جامعه در موضع «قسط». (اسناد انقلاب‌اسلامى  /  ج 3  /  صص 273 تا 278) منشاء صدور این اعلامیه شهید حجت‌الاسلام سیدعبدالکریم هاشمى‌نژاد بود. براى آگاهى بیشتر مراجعه کنید به ضمیمه شماره 1 / 19.

 

پی‌نوشت‌ها:


[1] . این اعلامیه دست‌نویس با دو بیت شعر در وصف امام‌حسین (ع) شروع مى‌شود و با شعارهاى : پیروز باد قرآن، سربلند باد اسلام، سرنگون باد رژیم دیکتاتورى ایران به پایان مى‌رسد. در بخشى از اعلامیه آمده است : «ما جوانان غیور و سربازان قرآن که شاهد مرگ و دستگیرى عده زیادى از دوستان خویش بوده‌ایم یک صدا اعلام مى‌داریم تا ساعتى که دست ظلم این نوکر آمریکا را از ایران قطع نکنیم از پاى نخواهیم نشست و مرگ را در برابر این حکومت ننگین سیاه ترجیح مى‌دهیم و تا پیروزى نهایى دوشادوش دیگر طبقات ملت ایران در راه آزادى مبارزه مى‌کنیم و سرسپردگى خویش را به قرآن و مراجع بزرگ خصوصا آیت‌اللّه‌ خمینى اعلام مى‌داریم.» این اعلامیه دست‌نویس در ضمیمه کتاب آمده است. (ضمیمه 19)

[2] . روز هفتم اردى‌بهشت 1356 در افغانستان کودتا شد و محمد داوود رئیس این کشور و عده‌اى دیگر از سران افغانستان کشته شدند. در این کودتا ژنرال عبدالقدیر که متمایل به سیاست خارجى اتحاد جماهیر شوروى بود روى کار آمد. منابع خارجى وقوع این کودتا را براى محمدرضا پهلوى تلخ ارزیابى کردند. خبرگزارى یونایتدپرس یک روز پس از کودتا نوشت : «این کودتا بدون شک از سوى مسکو حمایت شده و از همین روست که ایران احساس مى‌کند تا آنجایى که به این کشور مربوط است کار بالا گرفته است. 

تعداد مشاهده: 110


نظر شما

 
نام:
نظر:

تقویم تاریخ

کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.