*** چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بر ملت قهرمان ایران مبارک باد. *** گذرگاه‌های تاریکمان را ایمان روشن کرد. تلاش‌های پراکنده‌مان را رهبر جهت داد، بازوان ناتوانمان را وحدت توان بخشید و پاهای سستمان را همت استوار ساخت و پیروز شدیم و پیروز ماندیم. اگر تجربه‌های پیروزی‌هایمان را تکرار نکنیم، تجربه‌های شکستهایمان تکرار خواهد شد.***

اسناد بدون شرح

اسامی روحانیون بازداشت شده در خرداد 1357


تاریخ انتشار: 05 تير 1398


لیست اسامى روحانیون و وعاظى که به اتهامات ضدامنیتى در بازداشت بسر می‌برند و وضعیت آنها در مراحل رسیدگى مقدماتى است

1ـ سید رجبعلى موسوى فرزند عیسى شغل طلبه، در تاریخ 30 / 3 / 37 به اتهام اقدام علیه امنیت کشور دراصفهان دستگیر وپرونده وى تحت رسیدگى است.

2ـ سید صادق طباطبائى نجف‌آبادى فرزند جعفر شغل طلبه، در تاریخ 1 / 3 / 37 به اتهام اقدام علیه امنیت کشوردستگیر و پرونده‌اش تحت رسیدگى است.

3ـ سید محمدباقر طباطبائى‌نجف‌آبادى فرزند سیدجعفر شغل طلبه، در تاریخ 1 / 3 / 37 به اتهام اقدام علیه امنیت کشوردستگیر و پرونده‌اش تحت رسیدگى است.

4ـ محمد براتى فرزند لطفعلى شغل طلبه، در تاریخ 14 / 3 / 37 به اتهام اقدام علیه امنیت در همدان دستگیر و پرونده‌اش تحت رسیدگى است.

5 ـ سید تقى موسوى احمدآبادى فرزند محمدباقر شغل طلبه، در تاریخ 1 / 3 / 37 به اتهام اقدام علیه امنیت کشور دستگیر و پرونده‌اش تحت رسیدگى است.

6 ـ محمد جعفرى فرزند نوروز شغل طلبه، در تاریخ 7 / 10 / 2536 دستگیر و پرونده‌اش تکمیل و به دادگاه نظامى ارسال شده است. در مورد تعیین سرانجام کار وى استعلام  به عمل آمده است.

7ـ شیخ جواد محدثى فرزند حسن شغل واعظ، نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 14 / 11 / 36 در نوشهر دستگیر و پرونده وى در دادگاه نظامى اصفهان تحت رسیدگى است و در مورد تعیین سرانجام وى استعلام به عمل آمده است.

8 ـ محمدتقى رهبر (رنجبر) فرزند حسن شغل واعظ، نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 26 / 2 / 37 دستگیر و پرونده‌اش تحت رسیدگى است.

9ـ محمد فرزند موسى شهرت عسگرى شغل طلبه، یاد شده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 8 / 8 / 35 بازداشت و پرونده‌اش تکمیل و به اداره دادرسى نیروهاى مسلح شاهنشاهى ارسال گردیده و سرانجام او استعلام شده است.

10ـ مهدى شاه‌آبادى فرزند محمدعلى شغل واعظ، در تاریخ 31 / 3 / 37 به اتهام اقدام علیه امنیت کشور دستگیر و پرونده وى تحت رسیدگى می‌باشد.

11ـ مهدى جعفریان فرزند ابوالحسن شغل واعظ، نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 15 / 3 / 37 دستگیر و پرونده وى تحت رسیدگى می‌باشد.

12ـ عبدالعباس حیاتى فرزند مزعل شغل طلبه، به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 20 / 3 / 37 دستگیر و پرونده وى تحت رسیدگى می‌باشد.

13ـ على موحدى‌پور فرزند مهدى شغل واعظ، نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 27 / 2 / 37 دستگیر و پرونده وى تحت رسیدگى می‌باشد.

14ـ رضا مطلبى کربکندى فرزند حسین شغل امام جماعت، نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 14 / 8 / 36 دستگیر و پرونده وى در تاریخ 9 / 11 / 36 تکمیل و به اداره دادرسى نیروهاى مسلح  شاهنشاهى ارسال شده و سرانجام کار او استعلام گردیده است.

15ـ مطلب آشکارا فرزند کریم شغل طلبه، نامبرده باتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 19 / 2 / 37 دستگیر و وضعیت وى تحت رسیدگى است.

16ـ محمدعلى بلباسى فرزند احمد شغل طلبه، نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 14 / 3 / 37 بازداشت و وضعیت وى تحت رسیدگى است.

17ـ عبدالحسین فاضل اشرفى فرزند محمد شغل طلبه، نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 19 / 2 / 37 بازداشت و وضعیت وى تحت رسیدگى است.

18ـ خسرو قریشى کاودرى فرزند اسد شغل طلبه، نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در تاریخ 18 / 2 / 37 دستگیر و پرونده‌اش تحت رسیدگى است.

19ـ محمد قاسم اسدى طوسى فرزند خضر شغل طلبه، نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و اهانت به رئیس مملکت در تاریخ 19 / 2 / 37 دستگیر و وضعیت وى تحت رسیدگى است.


منبع: انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، جلد هفتم، صفحه 241 تا 243، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال 1379.
 

تعداد مشاهده: 283

نظر شما

 
نام:
ایمیل:
نظر:

تقویم تاریخ

کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.