سال 1399، سال جهش تولید *** امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) فرمودند: مردم! براى شما در تاریخ گذشته عبرت‌ها وجود دارد. نهج البلاغه، خطبه 182.****تاریخ، روشنگر نسل‌های آینده است و امروز قلم‌های مسموم در صدد تحریف واقعیات هستند، باید نویسندگان امین این قلم‌ها را بشکنند. امام خمینی(قدس سره)، صحیفه امام، ج 3، ص 434.

 

اسناد بدون شرح

هماهنگی آقای سید کاظم شریعتمداری با ساواک برای تبعید و بازگرداندن آیت‌الله علی‌اکبر فیض مشکینی!!


تاریخ انتشار: 19 دي 1399


از: قم                                                                           تاریخ: 28 / 2 / 46

به: مرکز                                                                         شماره: 598 / 21

 

روز جارى على‌اکبر فیض‌الدین معروف به مشکینى به ساواک احضار و با در نظر گرفتن سفارش آقاى شریعتمدارى و با اخذ تعهد قرار شد ظرف 48 ساعت قم را ترک نماید، فعلاً در اختیار ساواک مى‌باشد و به محض مشاهده عمل خلافى از قم اخراج خواهد شد.

مهران

محترماً ضمن تماس با اداره کل یکم (ارتباطات) به طورى که اظهار مى‌دارند این تلگراف به حضور تیمسار ریاست ساواک تقدیم و تا این ساعت (1100) پى‌نوشتى ابلاغ نشده است استحضاراً معروض گردید.

باصرى نیا

29 / 2 / 46

بهره‌بردارى گردد. 29 / 6

آقاى صابرى اقدام فرمایند.

ضمناً سابقه ارائه شود. 30 / 4

 

*****

 

از: اداره کل سوم                                                                     تاریخ: 7 / 3 / 46

به: ریاست ساواک قم                                                           شماره: 14917 / 316

 

درباره: على‌اکبر فیض‌الدین معروف به مشکینى

بازگشت به شماره 598 / 21 ـ 28 / 2 / 46

خواهشمند است دستور فرمایید ضمن تعیین مشخصات کامل و سوابق نامبرده بالا جریان احضار وى و این که آیت‌اللّه‌ شریعتمدارى سفارش او را نموده به طور مشروح اعلام دارند.

مدیرکل اداره سوم ـ مقدم

از طرف ثابتی

رهبر عملیات ـ صابرى

رئیس بخش 316 ـ باصرى نیا

رئیس اداره یکم عملیات ـ ثابتى

 

*****

 

گیرنده: مدیریت کل اداره سوم 316                                                   تاریخ: 15 / 3 / 46

فرستنده: ساواک قم                                                                      شماره: 1010 / 21

 

موضوع: على‌اکبر فیض آلنى معروف به مشکینى

     نامبرده بالا که از مدرسین حوزه علمیه قم و از طرفداران سرسخت خمینى است چندى قبل به طور قاچاق به نجف عزیمت نموده بود و روز 26 / 2 / 46 به قم مراجعت کرد و چون ممکن بود با توجه به این که در نجف نزد خمینى بوده و با او ملاقات کرده است، دستوراتى از وى اخذ کرده باشد لذا صلاح نبود که مشارالیه در قم مشغول تبلیغ و تدریس شود.

با مذاکره تلفنى که با تیمسار مدیریت کل اداره سوم به عمل آمد نامبرده به ساواک احضار و به وى تکلیف شد که قم را ترک نماید البته از طرف آیت‌اللّه‌ شریعتمدارى که در محظور اخلاقى قرار گرفته بود و باطناً با پیشنهاد ساواک موافقت داشت شخصى به نام آقاى ابوالفضل فیض مشکینى جهت وساطت به ساواک مراجعه و با سپردن ضمانت فیض آلنى به وى تحویل که پس از 48 ساعت شهرستان قم را ترک کند که مراتب عزیمت او به مشهد طى شماره 809 / 21 ـ 4 / 3 / 46 به عرض رسیده ضمناً سوابق و مشخصات کامل مشارالیه قبلاً طى شماره 1382 /  ق م ـ 22 / 7 / 44 به ساواک تهران ارسال شده و همچنین سوابق وى در بخش 316 آن اداره کل موجود است.

رئیس ساواک قم. مهران

سابقه ضمیمه و ارائه شود. 20 / 3 / 46

 

*****

 

از: اداره کل سوم                                                                    تاریخ: 22 / 3 / 46

به: ریاست ساواک خراسان                                                    شماره: 24207 / 316

 

درباره: على‌اکبر فیض معروف به مشکینى فرزند على شماره شناسنامه 76 متولد 1300

نامبرده که از روحانیون افراطى و از مدرسین حوزه علیه قم و از طرفداران جدى خمینى مى‌باشد در فرصت‌هاى مناسب در منابر و مجالس مطالب تحریک‌آمیز و خلاف مصالح ایراد مى‌نماید.

در سال گذشته به طور غیرمجاز به عراق عزیمت و اخیراً به ایران مراجعت و به قم وارد که چون اقامت وى در قم به مصلحت نبوده از آن منطقه طرد و طبق اطلاع به مشهد مسافرت کرده است. علیهذا خواهشمند است دستور فرمایید در صورت مشاهده مشارالیه اعمال و رفتار و تماس‌هاى او را تحت کنترل قرار داده و نتیجه را اعلام دارند.

مدیرکل اداره سوم. مقدم

رهبر عملیات ـ صابرى

رئیس بخش 316 ـ باصرى‌نیا

رئیس اداره یکم عملیات ـ ثابتى

 

*****

 

از: ساواک                                                                   تاریخ: 22 / 5 / 46

            به: مدیریت کل اداره سوم 316

 

درباره: على‌اکبر فیض آلنى معروف به مشکینى

پیرو 1010 / 21 ـ 15 / 3 / 46

     ضمن تماسى که آقاى شریعتمدارى با اینجانب گرفت اظهار داشت درصورت موافقت مقامات ترتیبى داده شود که نامبرده بالا از مشهد به قم عزیمت و پس از اخذ تعهدات لازم از نامبرده، در قم اقامت نماید. مقرر فرمایید نظر عالى را امر به ابلاغ فرمایند.

رئیس ساواک قم ـ مهران

آقاى صابرى خلاصه تهیه تا با نظریه به عرض برسد.

 

*****

 

از : بخش 316                                                                            تاریخ: 26 / 5 / 46

 

درباره: على‌اکبر فیض معروف به مشکینى

     منظور ـ ساواک قم اعلام داشته ضمن تماسى که آیت‌اللّه‌ شریعتمدارى با آن ساواک گرفته اظهار داشته در صورت موافقت ساواک ترتیبى داده شود که نامبرده بالا از مشهد به قم مراجعت و پس از اخذ تعهد لازم از مشارالیه در قم اقامت نماید.

خلاصه پیشینه ـ نامبرده از روحانیون افراطى و از مدرسین حوزه علمیه قم و از طرفداران جدى خمینى مى‌باشد و در فرصت‌هاى مناسب در منابر و مجالس مطالب تحریک‌آمیز و خلاف مصالح ایراد و از این جهت از افراد ممنوع‌المنبر مى‌باشد مشارالیه در سال گذشته به طور غیرمجاز به عراق عزیمت و در تاریخ 26 / 2 / 46 به قم مراجعت و چون ممکن بود در نجف با خمینى در تماس بود و دستوراتى اخذ و در قم ایجاد تحریکاتى نماید لذا با توصیه آیت‌اللّه‌ شریعتمدارى ضمن اخذ تعهد لازم قم را ترک و به مشهد عزیمت نموده است.

نظریه ـ با عرض این که مشارالیه در بین طلاب حوزه علمیه قم به علت این که از مدرسین حوزه علمیه قم مى‌باشد نفوذ و محبوبیت دارد و با توجه به سوابق و تحریکاتى که در منطقه نموده مراجعت وى به قم به مصلحت نمى‌باشد علیهذا در صورت تصویب به ساواک قم اعلام گردد که ضمن تماس با آیت‌اللّه‌ شریعتمدارى به نامبرده اعلام گردد فعلاً مراجعت على‌اکبر مشکینى به قم به صلاح نمى‌باشد.

و چنانچه مواردى پیش آمده که ایجاب مى‌نماید مشارالیه به قم مراجعت نماید مراتب را اعلام دارند.

رهبر عملیات ـ صابرى

رئیس بخش 316 ـ باصرى‌نیا

رئیس اداره یکم عملیات ـ ثابتى

برابر نظریه اقدام گردد و به علاوه به قم بنویسید اگر آیت‌اللّه‌ در محظور است و به علاوه تعهد عدم فعالیت او را امضا و نتیجه را اعلام دارند ضمن اینکه [ناخوانا] به ساواک منعکس شود.

 

*****

 

از: ساواک قم                                                                     تاریخ: 25 / 6 / 46

به: مدیریت کل اداره سوم 316                                              شماره: 2223 / 21

 

درباره: على‌اکبر فیض معروف به مشکینى

بازگشت شماره: 35410 / 316 ـ 21 / 5 / 46

     در اجراى امر اقدام، چون آقاى شریعتمدارى در مورد عدم فعالیت نامبرده ‌تعهد نموده‌اند لذا در مورد مخالفت با مراجعت نامبرده به قم اقدامى به عمل نیامده. استحضاراً عرض.

رئیس ساواک قم. مهران

 

*****

 

از: 21                                                                                     تاریخ: 8 / 4 / 47

به: 316                                                                                 شماره: 1485 / 21

 

موضوع: على‌اکبر فیض معروف به مشکینى

شیخ على‌اکبر فیض معروف به مشکینى که از افراد ناراحت و جزء باند عبدالرحیم شیرازى و حسینعلى منتظرى است و مدتى به مشهد تبعید گردیده بود چند ماه پس از تبعیدى با اقداماتى که توسط شریعتمدارى به عمل آمد دستگاه از تبعید مشارالیه صرفنظر نمود لکن نامبرده بنا به خواهش آیت‌اللّه‌ میلانى در مشهد اقامت کرد. وى اخیراً نامه‌اى براى برادر خود به نام على‌اصغر فقیه که در قم اقامت دارد ارسال و ضمن آن متذکر گردیده که منزل مسکونى وى را که در قم مبارک‌آباد قرار دارد به عنوان اجاره در اختیار کسى نگذارد زیرا قصد دارد به زودى خودش به قم مراجعت نماید.

نظریه منبع: على‌اکبر فیض یکى از عوامل ناراحت و افراطى مى‌باشد و تمام تحریکات و فعالیت‌هاى سابق حوزه علمیه قم از ناحیه وى و ربانى [شیرازی] و منتظرى بود و مشارالیه آقاى شریعتمدارى را قبول ندارد و به تعهد وى عمل نخواهد کرد و اصلح است به نحو مقتضى از ورود او به قم جلوگیرى به عمل آید.

 نظریه رهبر عملیات: مفاد گزارش فوق صحیح به نظر مى‌رسد و نظریه منبع مورد تأیید است.

نظریه امنیت داخلى: مفاد گزارش صحیح است احتمال دارد براى اقامت خود در قم زمینه‌سازى کرده باشد وجود نامبرده در حوزه علمیه قم مضر است و ساکت نمى‌تواند بنشیند جلوگیرى از هرگونه اقدامات وى را در مورد اقامت وى در قم جلوگیری نماید. مقرر فرمایید با توجه به امریه شماره 45014 / 316 ـ 3 / 7 / 46 نظریه... ابلاغ فرمایند. روحانى

آقاى صابرى سابقه و ارائه مذاکره فرمایید. 12 / 4

 
آیت الله علی اکبر فیض مشکینی
منبع: یاران امام به روایت اسناد ساواک، آیت‌الله علی‌اکبر فیض مشکینی، چاپ سوم، سال 1388، مرکز بررسی اسناد تاریخی، ص 67، 69 تا 71، 78 تا 80، 83، 111 و 112.
 

تعداد مشاهده: 116

نظر شما

 
نام:
ایمیل:
نظر:

تقویم تاریخ

کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.