نسخه
...
يكشنبه 1 مرداد 1396   07:16:47
اسناد بدون شرح
❖ دکتر فیزیک شیعه انقلابی (مصطفی چمران)

گزارش خبر

موسی صدر یک گروه مسلح زیر نظر یک دکتر فیزیک شیعه ایران به نام دکتر مصطفی چمران که تحصیلات خود را در آمریکا به اتمام رسانیده و همسر آمریکائی دارد به وجود آورده است این شخص از عناصر فعال به اصطلاح کنفدراسیون دانشجویان خائن ایرانی است که فعلاً در صور اقامت دارد و رئیس آموزشگاه حرفه‌ای سید موسی صدر می‌باشد.
توضیح اداره کل دوم:
خبر فوق از عرض تیمسار ریاست ساواک گذشت مقرر فرمودند:
(اداره کل سوم بررسی و تحقیق کنید دکتر مصطفی چمران در ایران بستگان و دوستانی دارد و آنها را تحت کنترل دارد یا خیر؟)
خواهشمند است دستور فرمائید در اجرای اوامر صادره اقدام لازم معمول دارند.

نخست وزیری
از: 334
.... ادامه

❖ اداره کشور توسط بهائیان

 بطوریکه اخیراً در افواه شایع گردیده اغلب مصادر و مقامات حساس و برجسته مملکتی توسط افراد بهایی این کشور اداره می‌شود و این قبیل اشخاص وسیله مراکز و یا افراد مرموزی هدایت و رهبری می‌گردند ضمناً گفته ‌می‌شود در هیئت دولت آقایان نخست‌وزیر منصور روحانی وزیر آب و برق، ستوده وزیر پست و تلگراف، خسروانی وزیر کشور، سپهبد صنیعی وزیر جنگ و همچنین تیمسار سپهبد خادمی مدیرعامل شرکت هواپیمایی هما، سپهبد ایادی پزشک مخصوص شاهنشاه آریا مهر درویش مقامی رئیس کارگزینی دربار شاهنشاه جزو این گروه بوده و شنیده می‌شود موضوع بدرقه حجاج وسیله آقای نخست‌وزیر صرفاً جهت اغفال مردم صورت گرفته و همچنین گذاردن پیپ در گوشه لب آقای نخست‌وزیر یکی دیگر از عوام‌فریبی‌ها است چون فرقه بهایی با دخانیات مخالف بوده و آن را تحریم نموده است ولی آقای نخست‌وزیر می‌خواهد بدینوسیله.... ادامه

❖ تلاش مقامات برای نوکری آمریکا

 
عطف به 321/26145- 45/4/18

موارد خواسته شده به شرح زیر اعلام می‌گردد.
1- آقای خسروانی با مقامات آمریکایی در ایران وسیله برادرش سفیر ایران در آمریکا با مقامات وزارت امور خارجه آمریکا و سناتورهای موثر آمریکایی دست به فعالیت برای نخست‌وزیری زده‌اند و در ایران دکتر خواجه‌نوری، کلالی، عبدالرضا انصاری، دکتر مهذب، مهندس ریاضی و سایر دوستانی که در ضمن طرفداری جدی نفوذ آمریکا هستند با او همکاری دارند آقای مهندس جفرودی نیز در همکاری با خسروانی صادقانه تلاش می‌کند زیرا در مورد نخست‌وزیری مرحوم منصور هم آقای جفرودی موثر بوده است.
2- آقای خسروانی برای موفقیت خود راه مبارزه با مخالفین آمریکا و کسب قدرت در حزب و فعالیت برای خنثی کردن هر نوع فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی با سایر ک.... ادامه

❖ دکتر مخصوص شاه،‌سرپرست بهایی ها در ایران

پیرو گزارش قبلی در مورد تشکیل جلسات لجنه در منزل سرلشگر خسروانی طبق اطلاع در جلسات منزل ایشان مهندس سیروس ارجمند- دکتر راسخ عضو سازمان برنامه- مهندس پرتو اعظم و در بیشتر جلسات عطاءاله خسروانی مهندس سیروس مجد معاون وزارت کار و عده‌ای دیگر شرکت می‌کنند. جلسات آنان در روزهای سه‌شنبه و بطور سیار در منزل یکی از اعضاء تشکیل می‌شود رابط آنها عطاءاله خسروانی وزیر کار با تیمسار سپهبد دکترایادی[دکتر مخصوص شاه] است که نامبرده اخیرالذکر نمایندگی و سرپرستی فرقه بهایی را در ایران بعهده دارد. م
رونوشت برابر اصل است.
در پرونده عطاءاله خسروانی بایگانی شود.
خ - س
151

.... ادامه
❖ اشرف پهلوی بالاتر از نخست وزیر است!!

 جناب آقای اردشیر زاهدی وزیر محترم امور خارجه
به امر مطاع مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر خواهشمندم به جنابان آقایان پاکروان و پروفسور رضا سفرای شاهنشاه در پاریس و یونسکو ابلاغ فرمایند که در مراسم یادبود بنیانگذار یونسکو که در ماه نوامبر در پاریس برگزار خواهد شد والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی به نمایندگی ایران شرکت خواهند فرمود لذا از حالا برای رعایت مقام معظم‌لها در مراسم رسمی که در یونسکو و یا در مجالس مهمانی که به این مناسبت در پاریس برگزار خواهد شد رعایت مقام والاحضرت را از هر نظر به عمل آورند و مخصوصاً یادآوری فرمایند که چون والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی از نظر تشریفات بالاتر از نخست‌وزیر می‌باشند به این نکته سفرای شاهنشاه آریامهر توجه کامل بفرمایند و با مقامات مسئول دولت فرانسه و یونسکو مذاکره تا تدابیر لازم و پیش‌بینی‌های.... ادامه

12345678910...>>>
  نام   نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
     

نظرات
نام   نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت