نسخه
بنر سایت
...
سه‌شنبه 3 بهمن 1396   03:06:33
اسناد بدون شرح
❖ نمایندگی مجلس شورای ملی، پاداش مزدوری علی دشتی

 
شیروخورشید تاریخ 25 برج جدى ئیل [2]130

دائره محرمانه است و فورى


کفالت محترم ارکان حرب کل قشون
     در موضوع وکالت دشتى1 در ساوه، شرحى حضور مبارک حضرت اشرف روحى فداه عرض شد. معلوم گردید به جنابعالى دستور شفاهى فرموده‌اند و به بنده نیز امر فرمودند ابلاغاً تصدیع دهم که در ظرف امروز از صدور تلگراف رمز و غیره و هر وسیله[اى] که تسریع آن را عقیده دارید، با کمال فوریت تصمیمى اتخاذ فرمایید که انتخاب ایشان در ساوه حتمى و دچار تردید نگردد.

فرج‏‌اللّه‏ بهرامى دبیر اعظم


______________________________
1ـ على دشتى، فرزند عبدالحسین، در سال 1274 شم.... ادامه

❖ قیام 19 دی 1356 مردم قم

صبح روز 36/10/18 یک بریده روزنامه تحت عنوان ایران و استعمار سرخ و سیاه، نوشته احمد رشیدى مطلق توسط فرد یا افرادى ناشناس در مدرسه خان الصاق گردیده و تعداد زیادى از طلاب جهت خواندن آن اجتماع نمودند.
در این میان شخصى که به علت ازدحام جمعیت مورد شناسایى واقع نگردید با صداى بلند گفت: آقایان شلوغ نکنید بنده با صداى بلند می‌خوانم و آن وقت که شما فهمیدید چیست شلوغ کنید که در این موقع کم‌کم تظاهرات وسیله طلاب آغاز گردید و به طور دسته‌جمعى به طرف حرم حرکت نمودند و شعار آنها درود بر خمینى و مرگ بر حکومت یزیدى بوده و از آن جا به طرف منزل آیت‌اللّه گلپایگانى مراجعه و پس از خروج مجددا به تظاهرات خیابانى دست زده و به منزل آیت‌اللّه‏ شریعتمدارى و سیدصادق روحانى مراجعه و از ایشان خواستند تا راجع به مطالبى که در روزنامه درج شده بود و توهین گردیده است.... ادامه

❖ تلاش رئیس دفتر فرح پهلوی برای بهائیت!

محدثى یکى از روحانیون نزدیک به آیت‌الله حاج آقا حسین بروجردى اظهار داشته چند روز قبل در یک مجلس خصوصى که در حضور آیت‌الله بروجردى تشکیل شده بود موضوع بسط نفوذ بهائی‌ها در دربار شاهنشاهى مطرح گردیده و نسبت به این امر ابراز نگرانى شده است و منجمله در مورد (نبیل)1 رئیس دفتـر علیاحضـرت انتقاد فراوان شده و عنوان گردیده است که نامبرده همان کسى می‌باشد که موضوع به رسمیت شناختن اقلیت بهائى را در کمسیون‌هاى تابعه سازمان ملل طرح نموده و هم اکنون نیز از اعضاى محفل مرکزى بهائیان و از افراد فعال این جمعیت است و به طور کلى در این مورد در میان روحانیون حوزه علمى قم علیه دربار شاهنشاهى انتقادات فراوانى صورت می‌گیرد.
رونوشت برابر با اصل در پرونده کلاسه  ت  کیقبادى
 &nbs.... ادامه

❖ مرحمتی شاه به فراماسونری

قطعه زمینى که قرار بود در تهران‏پارس خریدارى شود به علت نامعلومى معامله مربوط انجام نشد و اخیرا یک قطعه زمین به مساحت 15000 متر مربع از زمین‌هاى اداره اوقاف واقع درنزدیک میدان شهیاد را به مبلغ ششصد هزار تومان از قرار مترى 40 تومان خریدارى گردیده است. در بین اعضاى فراماسونرى شایع است که بهاى زمین فوق را شاهنشاه آریامهر مرحمت فرموده و آقایان نخست‏‌وزیر و مهندس شریف‏‌امامى اقدامات لازم را در جهت خرید زمین از آقاى عصار معاون نخست‏‌وزیر و سرپرست سازمان اوقاف به عمل آورده‏‌اند.
نظریه شنبه : ماه قبل این معامله انجام شده است.
نظریه چهارشنبه : به احتمال قوى خبر فوق صحت دارد. ارشاد
به عرض ریاست بخش رسید فرمودند ... اقدامى ندارد
10/15

.... ادامه
❖ حمیدرضا پهلوی؛ شریک دزد و رفیق قافله

 دکتر برّی نماینده کارخانه داروهای (برگ) آمریکا در بیمه‌های اجتماعی کارگران و بنگاه دارویی کل کشور که از مشتریان عمده وی می‌باشند شایع نموده که در وارد کردن دارو با والاحضرتین حمیدرضا و محمودرضا شریک می‌باشد و حتی در چند آبادی بزرگ نیز با یکدیگر مشارکت دارند.

***

شماره: 3-414/3          تاریخ: 1337/9/22

موضوع: دربار شاهنشاهی

پیرو گزارش شماره فوق در مورد تظاهر دکتر هاشم بری به شرکت با والاحضرت شاهپور حمیدرضا و محمودرضا پهلوی، طبق اطلاع از چندی قبل شرکتی دارویی به نام B-K به مدیریت دکتر هاشم بری دانشیار دانشکده.... ادامه

12345678910...>>>
  نام   نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
     

نظرات
نام   نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت