شهید آیت‌الله سید اسدالله مدنی


18 شهريور 1398






شهید آیت‌الله سید اسداله مدنی- 1359- تبریز



شهید آیت‌الله سید اسداله مدنی و آیت‌الله شیخ عبدالحسین غروی انزابی- 1360-1359



شهید آیت‌الله سید اسدالله مدنی



شهید آیت‌الله سید اسدالله مدنی



آیت‌الله شهید مدنی و مقام معظم رهبری



آیت‌الله مدنی در کنار رزمندگان



شهید آیت‌الله سید اسدالله مدنی در لباس پاسداری در جمع تنی از اطرافیان در تبریز



شهید آیت‌الله سید اسدالله مدنی در منزل شخصی خود در تبریز



شهید آیت‌الله مدنی در حال اقامه نماز جماعت



شهید آیت‌الله مدنی و شهید رجایی



شهید آیت‌الله مدنی و مرحوم شیخ احمد کافی



شهید مدنی و امام خمینی



شهیدان محراب آیت‌الله مدنی و آیت‌الله دستغیب



شهیدان محراب آیت‌الله مدنی و قاضی طباطبائی



شهید آیت‌الله سید اسدالله مدنی



شهید آیت‌الله سید اسدالله مدنی



شهید آیت‌الله سید اسدالله مدنی



شهید آیت‌الله سید اسدالله مدنی



شهید محراب آیت‌الله سید اسدالله مدنی



شهید آیت‌الله سید اسدالله مدنی در کنار تنی چند از علما و مردم تبریز



شهید آیت‌الله سید اسدالله مدنی در کنار برخی از پاسداران بیت امام خمینی در جماران



شهید آیت‌الله سید اسدالله مدنی در کنار آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله جنتی در بازگشت از یکی از جبهه‌های جنگ



شهید مدنی در حال اقامه نماز



شهید آیت‌الله سید اسدالله مدنی در حال سخنرانی برای برخی از پاسداران انقلاب اسلامی در تبریز



شهید آیت‌الله سید اسدالله مدنی در حال صرف غذا در کنار برخی از پاسداران انقلاب اسلامی در تبریز



شهید آیت‌الله سید اسدالله مدنی در حال وضوساختن برای نماز



شهید آیت‌الله سید اسدالله مدنی در کنار شهید سید فخرالدین رحیمی و تنی چند از اطرافیان و یاران در خرم‌آباد



شهید آیت‌الله سید اسدالله مدنی در کنار شهید شیخ احمد کافی و تنی چند از اطرافیان و یاران در خرم‌آباد



شهید آیت‌الله سید اسدالله مدنی در حاشیه غبارروبی از مضجع شریف رضوی(ع)



شهید آیت‌الله سید اسدالله مدنی در حاشیه یکی از بازدیدهای خود از جبهه‌های جنگ



شهید آیت‌الله سید اسدالله مدنی در حاشیه یکی از بازدیدهای خود از جبهه‌های جنگ



شهید آیت‌الله سید اسدالله مدنی در حال اقامه نماز بر پیکر تنی چند از شهدای دوران دفاع مقدس



شهید آیت‌الله سید اسدالله مدنی در حال اقامه نماز بر پیکر تنی چند از شهدای دوران دفاع مقدس



شهید آیت‌الله سید اسدالله مدنی در حال اقامه نماز جمعه تبریز



شهید آیت‌الله سید اسدالله مدنی در حال اقامه نماز عید فطر در شهر خرم‌آباد



شهید محراب آیت‌الله سید اسدالله مدنی



شهید محراب آیت‌الله سید اسدالله مدنی



شهید آیت‌الله سید اسدالله مدنی در لباس نظامی



شهید آیت‌الله سید اسدالله مدنی و شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب



شهید آیت‌الله سید اسدالله مدنی



شهید آیت‌الله سید اسدالله مدنی



شهید آیت‌الله سید اسدالله مدنی



شهید آیت‌الله سید اسدالله مدنی


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.