شهید آیت‌الله سید اسدالله مدنی


20 شهريور 1397


شهید آیت الله سید اسدالله مدنیشهید آیت الله سید اسدالله مدنیآیت الله شهید مدنی و مقام معظم رهبریآیت الله مدنی در کنار رزمندگانشهید مدنی در حال اقامه نماز جماعتشهید آیت الله سید اسدالله مدنی در حال سخنرانی برای برخی از پاسداران انقلاب اسلامی در تبریزشهید آیت الله سید اسدالله مدنی در حال صرف غذا درکنار برخی از پاسداران انقلاب اسلامی در تبریزشهید آیت الله سید اسدالله مدنی در حال وضوساختن برای نمازشهید آیت الله سید اسدالله مدنی در کنار شهید سید فخرالدین رحیمی وتنی چند از اطرافیان ویاران در خرم آبادشهید آیت الله سید اسدالله مدنی در کنار شهید شیخ احمد کافی وتنی چند از اطرافیان ویاران در خرم آبادشهید آیت الله سید اسدالله مدنی درحاشیه غبارروبی از مضجع شریف رضوی(ع)شهید آیت الله سید اسدالله مدنی درحاشیه یکی از بازدیدهای خود از جبهه های جنگشهید آیت الله سید اسدالله مدنی درحاشیه یکی از بازدیدهای خود از جبهه های جنگشهید آیت الله سید اسدالله مدنی درحال اقامه نماز بر پیکر تنی چند از شهدای دوران دفاع مقدسشهید آیت الله سید اسدالله مدنی درحال اقامه نماز برپیکر تنی چند از شهدای دوران دفاع مقدسشهید آیت الله سید اسدالله مدنی درحال اقامه نماز برپیکر تنی چند از شهدای دوران دفاع مقدسشهید آیت الله سید اسدالله مدنی درحال اقامه نماز جمعه تبریزشهید آیت الله سید اسدالله مدنی درحال اقامه نماز عید فطر در شهر خرم آبادشهید آیت الله سید اسدالله مدنی درکنار آیت الله خامنه ای وآیت الله احمد جنتی در بازگشت از یکی از جبهه های جنگشهید آیت الله سید اسدالله مدنی درکنار برخی از پاسداران بیت امام خمینی در جمارانشهید آیت الله سید اسدالله مدنی درکنار تنی چند از علما ومردم تبریزشهید آیت الله سید اسدالله مدنی درلباس پاسداری در جمع تنی از اطرافیان در تبریزشهید آیت الله سید اسدالله مدنی درمنزل شخصی خود در تبریزشهید آیت الله مدنی در حال اقامه نماز جماعتشهید آیت الله مدنی و شهید رجائیشهید آیت الله مدنی و مرحوم شیخ احمد کافیشهید مدنی و امام خمینیشهیدان محراب آیت الله مدنی و آیت الله دستغیبشهیدان محراب آیت الله مدنی و قاضی طباطبائیشهید آیت الله سید اسدالله مدنیشهید آیت الله سید اسدالله مدنیشهید آیت الله سید اسدالله مدنیشهید آیت الله سید اسدالله مدنی


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.