هژبر یزدانی سرمایه‌دار بهائی و از نزدیکان دربار پهلوی


17 فروردين 1398
هژبر یزدانی و منوچهر اقبال نخست وزیر و رئیس شرکت نفت رژیم پهلوی


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.