امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی


11 خرداد 1398
امام خمینی(ره) در جوانیامام خمینی(ره) و برادر ایشانامام خمینی(ره) و انتخاباتامام خمینی(ره) و انتخاباتامام خمینی(ره) در نجفامام خمینی(ره) در نجفامام خمینی(ره) در نجفامام خمینی(ره) در راه کویتامام خمینی(ره) در راه کویتامام خمینی(ره) در راه کویتامام خمینی(ره) در راه کویتامام خمینی(ره) در راه کویتامام خمینی(ره) در پاریسامام خمینی(ره) در پاریسامام خمینی(ره) در پاریسامام خمینی(ره) در پاریسامام خمینی(ره) در پاریسامام خمینی(ره) در پاریسامام خمینی(ره) در پاریسامام خمینی(ره) در پاریسامام خمینی(ره) در پاریسامام خمینی(ره) در پاریسامام خمینی(ره) در پاریسامام خمینی(ره) در پاریسامام خمینی(ره) در جشن پس از آزادی - فروردین 1343امام خمینی(ره) در جشن پس از آزادی - فروردین 1343امام خمینی(ره) در جشن پس از آزادی - فروردین 1343امام خمینی(ره) در جشن پس از آزادی - فروردین 1343امام خمینی(ره) در جشن پس از آزادی - فروردین 1343امام خمینی(ره) در جشن پس از آزادی - فروردین 1343امام خمینی(ره) در جشن پس از آزادی - فروردین 1343امام خمینی(ره) در جشن پس از آزادی - فروردین 13431343 - سخنرانی آیت الله مکارم در حضور امام و آیت الله شیخ مجتبی قزوینی در یکی از جشنهای آزادی امام.1343- امام پس از خروج از منزل در میان مردم.1343 امام خمینی در حال زیارت مرقد مطهر حضرت معصومه(س) پس از آزادی از حصر و بازگشت به قم1343- دیدار امام با طلاب و مردم پس از آزادی از زندان.امام در قیطریه ایام حصرامام در قیطریه ایام حصرامام خمینی(ره) و شهید چمرانامام خمینی(ره) و شهید چمرانامام خمینی(ره) و شهید رجاییامام خمینی(ره) و شهید رجایی

امام خمینی(ره) و شهید رجاییامام خمینی(ره) و شهید رجاییامام خمینی(ره) و سید احمدامام خمینی(ره) و سید احمدامام خمینی(ره) و سید احمدامام خمینی(ره) و همافرانامام خمینی(ره) و همافرانامام خمینی(ره) و آیت الله طالقانیامام خمینی(ره) و یاسر عرفاتامام خمینی(ره) و یاسر عرفاتامام خمینی(ره) و انتخابات ریاست جمهوری دومامام خمینی(ره) و انتخابات ریاست جمهوری دومامام خمینی(ره) و بزرگداشت شهید مطهریامام خمینی(ره) و بزرگداشت شهید مطهریامام خمینی(ره) و بزرگداشت شهید مطهریامام خمینی(ره) در بستر بیماریامام خمینی(ره) در بستر بیماریامام خمینی(ره) در بستر بیماریامام خمینی(ره) در جوانیامام خمینی(ره) در جوانیامام خمینی(ره) در جوانیامام خمینی(ره) در جوانیسخنرانی امام خمینی درمسجد شیخ انصاری نجف اشرفسخنرانی امام خمینی درمسجد شیخ انصاری نجف اشرفسخنرانی امام خمینی درمسجد شیخ انصاری نجف اشرفنماز جماعت امام خمینی درمسجد شیخ انصاری نجف اشرف


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.