آیت‌الله شهاب‌الدین اشراقی


20 شهريور 1398


آیت‌الله شهاب الدین اشراقی در کنار امامآیت‌الله سید مصطفی خمینی، آیت‌الله شهاب الدین اشراقی، آیت‌الله محمدفاضل لنکرانیآیت‌الله سید مصطفی خمینی و آیت‌الله شهاب الدین اشراقی

آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی و آیت‌الله شهاب الدین اشراقیآیت‌الله اشراقی در حال کلنگ‌زنی یک طرح عمرانیآیت‌الله اشراقی در کنار کودکان یکی از مناطق محروم

 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.