پرویز ثابتی


29 آبان 1397








پرویز ثابتی (رئیس اداره کل سوم ساواک) ؛ نفر دوم ساواک



پرویز ثابتی (رئیس اداره کل سوم ساواک) ؛ نفر دوم ساواک



 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.