پرویز ثابتی


29 آبان 1397
پرویز ثابتی (رئیس اداره کل سوم ساواک) ؛ نفر دوم ساواکپرویز ثابتی (رئیس اداره کل سوم ساواک) ؛ نفر دوم ساواک 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.