شهید حجت‌الاسلام محمد علی منتظری


06 تير 1398


شهید محمد منتظری پس از آغازین دستگیری خویش دردهه 40شمسیشهید محمد منتظری پس از معمم شدن وپیش از ترک ایران

شهید محمد منتظری درسفرحج1357.نوفل لوشاتو،شهید محمد منتظری دراقتدا به امام خمینی1358. شهید محمد منتظری درحاشیه حضور در نماز جمعه تهران1358. شهید محمد منتظری درحاشیه سخنرانی در زمین چمن دانشگاه تهران1358. شهید محمد منتظری درحاشیه سفر جنجالی به لیبی در فرودگاه مهرآباد تهران1358. شهید محمد منتظری درسفربه لیبی ودردیدار با یکی از مقامات این کشور1358. شهید محمد منتظری به همراه هانی الحسن(سفیر وقت فلسطین)ونیز یکی از رهبران جنبشهای آزادیبخش در دیدار با آیت الله سید محمد شیرازی1359. شهید محمد منتظری درکنار آیت الله سیدمحمدتقی مدرسی در کنگره نهضتهای آزادیبخش در تهران1359. شهید محمد منتظری درکنار سردار مرتضی رضایی دریکی ازجلسات شورای عالی دفاع1359. شهید محمد منتظری درکنارامام خمینی دردیدار شرکت کنندگان در کنگره نهضتهای آزادیبخش در تهران1359. شهید محمد منتظری درمحل مجلس شورای اسلامی

1359.شهید محمد منتظری درحاشیه حضوردردادگاه عباس امیرانتظام1359.شهید محمد منتظری درحال سخن گفتن دردادگاه عباس امیرانتظام1359.شهید محمد منتظری درکناریکی از هیئتهای نهضتهای آزادیبخش، دربازدید از بهشت زهرای تهران1359.عکس یادگاری شهید محمد منتظری با یکی از پاسداران انقلاب1359.قم، شهید محمد منتظری درحال سخنرانی در حرم حضرت معصومه(س)

 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.