تبعید امام خمینی(ره) به ترکیه


12 بهمن 1398


امام خمینی پس از دستگیری و در حال انتقال به تهرانامام خمینی و فرزند شهیدش سید مصطفی در تبعید- ترکیهامام در لباس تحمیلی رژیم ترکیه و زیر نظر یکی از مأموران ایرانی به نام سرهنگ افضلی (سال 1343)امام و سید مصطفی در زمان تبعید در ترکیه بدون لباس روحانیت


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.