امیر کبیر: اداره امور مملکت با توصیه عمه و خاله نمی‌شود!دستخط امیرکبیر به ناصرالدین شاه قاجار: قربانت شوم الساعة که در ایوان منزل با همشیره همایونى به شکستن لبه نان مشغولم خبر­ رسید که شاهزاده موثق‌ الدوله حاکم قم را که به جرم رشاء و ارتشاء معزول کرده­ بودم به توصیه عمه خود الجاه فرموده و سخن هزل بر زبان رانده‌‌اید. فرستادم او را تحت‌ الحفظ به تهران بیاورند تا اعلیحضرت بدانند که اداره ­امور مملکت با توصیه عمه و خاله نمى‌‌شود. زیاده جسارت است. تقى 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.