فخرالدین حجازی


27 ارديبهشت 1399


استاد فخرالدین حجازی با شور و هیجان در حال سخن گفتناستاد فخرالدین حجازی مشغول نوشتناستاد فخرالدین حجازی در محضر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید محمد هادی میلانیاستاد فخرالدین حجازی در زنداناستاد فخرالدین حجازی در دفتر انجمن تبلیغات اسلامی سبزواراستاد فخرالدین حجازی در حال سخنرانیاستاد فخرالدین حجازی در حال دریافت هدیه از استاد شهریار شاعر معاصراستاد فخرالدین حجازی در جمع همکاراناستاد فخرالدین حجازی در جمع همکاراناستاد فخرالدین حجازی در جمع اهل علماستاد فخرالدین حجازی در جلسه سخنرانی- مشهد مقدساستاد فخرالدین حجازی در ایام جوانی- همراه با دوستاناستاد فخرالدین حجازی در حال خطابهاستاد فخرالدین حجازی در زنداناستاد فخرالدین حجازی در حال خطابه برای جواناناستاد فخرالدین حجازی در کنار پاپ پل ششم- ایتالیا- رماستاد فخرالدین حجازی در حریم دوستاستاد فخرالدین حجازی در محضر امام خمینی به عنوان اولین نماینده مجلس شورای اسلامی در حال سخنرانیاستاد فخرالدین حجازی همراه پدر (حجت الاسلام شیخ محمد حجازی سبزواری)استاد فخرالدین حجازی در محراب عبادتاستاد فخرالدین حجازی در کنار اولین شهید محراب آیت الله سید محمد قاضی طباطباییاستاد فخرالدین حجازی در میان رزمندگان با لباس رزماستاد فخرالدین حجازی در لباس رزماز سمت چپ: دکتر علی شریعتمداری و استاد فخرالدین حجازی، قم سال 1355از سمت چپ: نفر دوم دکتر علی شریعتمداری و فخرالدین حجازی. از سمت راست نفر دوم آقای آل طعمه، قم سال 1355استاد حجازی سال1355، قمحجت‌الاسلام موسوی و آقای حجازی، قم 1355استاد فخرالدین حجازیفخرالدین حجازی، فروردین 1353، باغ فدک حضرت فاطمه(س) مدینه منورهاز سمت چپ: آقای روحی رئیس هیأت امنای مسجد جامع نارمک، آقای ... از مؤسسین مسجد رسول اکرم(ص) نارمک، آقای فخرالدین حجازی، آقای دادفر از اعضای هیأت امنای مؤسسه بعثتاز سمت راست: آقای حاجی وزیر آموزش و پرورش وقت، حجت‌الاسلام علی یونسی وزیر اطلاعات وقت، استاد فخرالدین حجازی، همسر و دختر ایشان در مراسم رونمایی کتاب فریاد بعثتفخرالدین حجازی در منزل در ایام بیماریمراسم رونمایی کتاب فریاد بعثت، فخرالدین حجازی. استاد حمید سبزواری در حال سرودن شعر است


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.