سیدرضا ناجی - فرمانده مرکز توپخانه و موشکهای اصفهان و فرمانده حکومت نظامی اصفهان در سال 1357


12 شهريور 1397


رضا ناجی- فرمانده مرکز توپخانه و موشکهای اصفهان و فرمانده حکومت نظامی اصفهان در سال 1357سرلشگر رضا ناجی فرماندار نظامی اصفهانرضا ناجی در حال مصاحبه با خبرنگاران


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.