غلامرضا کیانپور - استاندار اصفهان از سال 1350 تا 1353


12 شهريور 1397


غلامرضا کیانپور- استاندار اصفهان از سال 1350 تا 1353


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.