توقیف و سانسور متن سخنرانی شهید آیت‌الله مدرس در مجلس شورای ملی


09 آذر 1398


قشون دولت علیه ایران

 

لشگر مرکز                                               تاریخ 17 برج عقرب ئیل 1303

تیپ گارد پیاده                                                                                  

ضمیمه                                                                                         

نمره5                                                                                           

 

مقام منیع بندگان حضرت اشرف رئیس‌الوزرا و وزیر جنگ دامت عظمته

راپورت

محترماً معروض می‌دارد البته خاطر انور بندگان حضرت اشرف از نطقی که سید حسن مدرس در جلسه هفتاد و ششم مجلس شورای ملی یوم یکشنبه دهم برج جاری ایراد نموده بود مسحضر است. در تعقیب آن روز یکشنبه 17 عقرب راپورتی به فدوی رسید که عین نطق مدرس را در مطبعه مجلس تعداد هزار و پانصد ورق طبع که یک نسخه آن لفاً جهت استحضار خاطر مبارک ارسال و یک قسمت آن را ما بین وکلا توزیع و بقیه قسمتی در شهر طهران و قسمتی هم به وسیله پست به ولایات ارسال گردد.

فدوی درصدد اقدام جهت جلوگیری برآمده، معلوم شد که این تصمیم در جلسه هیئت رئیسه اتخاذ شده است. لذا برای جلوگیری از توزیع اوراق مزبور فدوی دستور دادم که آنچه به پست خانه ارسال می‌شود توقیف و آنچه به اداره توزیع جراید می‌فرستند حتی‌الامکان جمع‌آوری شود. راپورتاً معروض داشت.

حکومت نظامی طهران سرتیپ مرتضی[1]

 

پی‌نوشت‌:


[1]. مرتضی یزدان‌پناه (سرلشکر)، در سال 1303 ش فرمانده لشکر مرکز و حاکم نظامی تهران بود. سال بعد ژنرال آجودان رضاشاه گردید، ریاست اداره تفتیش نظام و اداره امنیه کل کشور دیگر مناصب او در دوره رضاشاه بود. در دوران سلطنت محمدرضا شاه نیز چند بار وزیر شد.


منبع: زنده تاریخ، شهید آیت‌الله سیدحسن مدرس، صفحه 129، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال 1378.


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.