ترس و وحشت ساواک از انحلال در سال 1357


19 دي 1397


گزارش خبر

موضوع: آزادى زندانیان سیاسى

به طوری که جزو خواسته‌هاى گروههاى سیاسى و غیرسیاسى و حتى کارمندان و­کارگران مشاهده شده است آزادى زندانیان سیاسى و انحلال ساواک و دستگیرى­ و محاکمه عوامل ساواک از جمله آنها بوده است. حال رفتار دولت و سیاست اصلى­دولت در این میان باید بر اصول واقعى متکى باشد نه اینکه با هر خواسته موقتى ­فوراً تسلیم نظریات مخالفین شده و از راه و کار اصلى و هدف واقعى عدول کند. ­تسلیم نظریات مخالفین و آزادى کلیه زندانیان سیاسى اعتراف به شکست در­ اجراى برنامه‌هاى امنیتى مملکت و اعلام تزلزل در دستگاه حاکم است که ظاهر­قضیه خوب و انسانى است یعنى همه از آزادى آنها خوشحال خواهند شد ولى­کدام گروه یا دسته سیاسى خطرات احتمالى بعدى آنرا در نظر می‌گیرد و زیان‌هاى­ احتمالى که بعداً به وسیله این عده و یا عده‌اى که به وسیله این عده عمل خواهند کرد ­مورد بررسى قرار گرفته است و آیا آزادى گروه قبلى و یا احتمالاً آزادى گروه ­بعدى را خود زندانیان سیاسى و مردم و دنیا به حساب کى می‌گذارند؟

آیا آنها را دولت آزاد کرده است؟ یا آن که مردم با مبارزه و قربانى درهاى زندان را­ گشودند؟ و در این میان روحیه مأمورین ساواک و حتى دادگاههاى نظامى در نظر­گرفته می‌شود؟ و آیا یک خط بطلان به روى اعمال و رویه و رفتار ساواک و دادرسى ­ارتش نیست؟

نظریه شنبه: در بالا مطرح شده است.

نظریه یکشنبه: گزارش بالا به طور کلى قابل توجه و بررسى می‌باشد.

نظریه سه‌شنبه: نظریه یکشنبه تایید می‌گردد.

نظریه چهارشنبه: نظریه سه‌شنبه تایید می‌گردد.
منبع: انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، جلد شانزدهم، صفحه 315، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال 1384.


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.