سردار اسعد بختیاری


06 اسفند 1397


عکس یادگاری سردار اسعد بختیاری که به شاپور ریپورتر اهداء شده استمدفن سردار اسعد در کنار فرزندش سردار بهادر در تخت فولاد اصفهان


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.