ابراهیم حکیمی (حکیم‌الملک)


06 اسفند 1397


ابراهیم حکیمی (حکیم‌الملک) رئیس مجلس سنا و شاپور ریپورتر


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.