دکتر علی اکبر سیاسی روان‌شناس و رئیس دانشگاه تهران از 1321 تا 1333


19 مرداد 1398


دکتر علی‌اکبر سیاسیدکتر علی‌اکبر سیاسیدکتر علی‌اکبر سیاسیجشن هزاره ابن سینا، تهران، ۱۳۳۳ از راست به چپ احمد پارسا، هانری ماسه، علی‌اکبر سیاسی، مهندس اشراقی و مجتبی مینویعبدالله ریاضی و استاد علی اکبر سیاسی رئیس دانشگاه تهران در جریان شرکت درحاشیه جشن فارغ‌التحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.