عباسعلی خلعتبری، وزیر امور خارجه، فراماسونر کهنه کار لژ مولوی(همایون) و لژ پهلوی


12 شهريور 1398


عباسعلی خلعتبری وزیر امور خارجه از 1350 تا 1356عباسعلی خلعتبریعباسعلی خلعتبریاز راست: احمد میرفندرسکی، عباسعلی خلعتبری و اردشیر زاهدیمارسل ناویل رئیس اتحادیه بین‌ المللی صلیب سرخ جهانی (سمت) در دیدار با عباس خلعتبری وزیر امور خارجه ایران- اردیبهشت 1351هویدا نخست وزیر ایران، هالوک بایولکن و خلعتبری وزرای خارجه ایران و ترکیه در اجلاس سنتوشاه، هویدا و خلعتبری در مراسم رسمیعباس خلعتبری و یکی از میهمانان خارجیمنوچهر اقبال و عباس خلعتبریمنوچهر اقبال و عباس خلعتبریمنوچهر اقبال و عباس خلعتبریهویدا نخست وزیر و عباس خلعتبری وزیر امور خارجه


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.