عباسعلی خلعتبری، وزیر امور خارجه


12 شهريور 1398


عباسعلی خلعتبری وزیر امور خارجه از 1350 تا 1356عباسعلی خلعتبریعباسعلی خلعتبریاز راست: احمد میرفندرسکی، عباسعلی خلعتبری و اردشیر زاهدیمارسل ناویل رئیس اتحادیه بین‌ المللی صلیب سرخ جهانی (سمت) در دیدار با عباس خلعتبری وزیر امور خارجه ایران- اردیبهشت 1351هویدا نخست وزیر ایران، هالوک بایولکن و خلعتبری وزرای خارجه ایران و ترکیه در اجلاس سنتو


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.