جمشید کشفی نماینده یهودیان در مجلس یا جاسوس اسرائیل؟!


20 شهريور 1398


از: 843                                                                                تاریخ: 8 / 2 / 45

به: 800                                                                                      شماره: 21

موضوع: تصمیمات کنگره بین‌المللی یهود در نیویورک

 

در بیست و هشتمین کنگره بین‌المللی یهود که در 9 دسامبر 1965 در شهر نیویورک تشکیل شده بود جمشید کشفی نماینده مجلس شورای ملی - که 15 میلیون تومان کسر درآمد در شرکت سیار دارد و وضع تجاری او متوقف است- به [در] نمایندگی کلیمیان ایران شرکت کرده است.

نامبرده توسط مؤسسه یونایتد جویش اپیل پذیرایی شده و درباره مهاجرت یهودیان ایران در دوران کورش کبیر ـ جنگ بین‌المللی اول ـ قبول یهودیان لهستان و مهاجرت یهودیان عراقی اطلاعاتی در اختیار کنگره گذارده است.

در این کنگره مجدداً درباره مهاجرت 80 هزار یهودی از ایران مذاکره شده است. او پس از مراجعت به ایران گزارش سفر و ملاقات خود را با جانسون رئیس جمهور امریکا با انجمن کلیمیان ایران ارائه نموده است و همچنین در یک جلسه سری صهیونیسم ایران همه مذاکرات علنی و مخفی در کنگره مذکور و مؤسسه یونایتد جویش اپیل را در اختیار گذارده است. او برای مذاکره مجدد در هفته اول آوریل (هفته سوم فروردین) دو روز به اسرائیل مسافرت و لیکن در بازگشت گزارش آن را به انجمن کلیمیان نداده است و لیکن در اختیار سازمان صهیونیسم ایران گذارده است.

 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.