نظر رئیس ساواک خراسان برای از بین بردن استقلال و نفوذ روحانیت


10 اسفند 1398


شماره: 10558 /  م‌الف 11                                   تاریخ: 9 / 12 / 1341

فرستنده: ساواک خراسان                         گیرنده: مدیریت کل اداره سوم

ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور 

شماره پیرو: 9405 /  م‌الف11-29 / 9 / 41

چون عامل اجرا و به‌ طورکلی وسیله نفوذ معنوی روحانیون بین مردم؛ وعاظ و سخنرانان مذهبی می‌باشند و هم‌چنین با توجه به این که در حال حاضر دولت موفق گردیده است که از نفوذ روحانیون به نسبت قابل ‌توجهی در میان مردم بکاهد و فعلاً یک حالت خلأ به وجود آمده است، درصورتی‌که سریعاً دست ‌به‌کار جدا کردن وعاظ و اهل منبر از روحانیون و علما بشود بسیار به‌ جا خواهد بود زیرا کلیه اقدامات حاد و خلاف مصلحت که از ناحیه طبقه روحانی به وجود می‌آید بر اثر صحبت‌ها و تلقینات وعاظ و استفاده از تعصب و عامی بودن قاطبه اهالی که متأسفانه اکثریت قابل‌توجهی را نیز تشکیل می‌دهند می‌باشد. در این صورت به صلاح است که در این موقعیت با قطع این رشته و گسستن ارتباط میان روحانیون و سخنرانان مذهبی بهترین ضربه قطعی بر پیکر خرافات و کهنه‌پرستی زده‌ شده و برای همیشه فکر دولت و مقامات انتظامی را در این زمینه راحت نمایند. برای انجام این عمل پیشنهاد می‌گردد در صورتی‌که صلاح دانسته شود امور وعظ و تبلیغ دینی منحصراً در اختیار وزارت فرهنگ گذارده شده و به کسان دیگر مطلقاً اجازه اجتماع و منبر رفتن داده نشود. البته برای جلوگیری از هرگونه پیش‌آمد سوء و جلب رضایت خاطر وعاظ فعلی بهتر است طی آگهی این امر ابلاغ شود و ذکر گردد که از کلیه وعاظ و اهل منبر امتحان به عمل خواهد آمد تا در صورت احراز شرایط و موفقیت در امتحان مزبور به سمت کارمند فرهنگ در مدارس به تدریس علوم دینی خواهند پرداخت و ساعات فراغت نیز با نظر رؤسای فرهنگ مناطق به کار تبلیغ از روی اصول صحیح و متحدالشکل مشغول خواهند گردید. در صورت عملی شدن چنین طرحی علاوه بر آن که از هرگونه تشنج احتمالی جلوگیری خواهد گردید دولت نیز همواره خواهد توانست منویات و نظریات خود را به ‌طور غیرمستقیم و مؤثر به مردم تلقین نماید و هم‌چنین با کنترل دقیق، تعداد روحانیون نیز تحت نظر مستقیم قرارگرفته و رفته رفته نسبت به تقلیل عده آنان نیز به‌ طور طبیعی می‌توان اقدام نمود. مقرر فرمایند نظریات عالی را در این مورد ابلاغ فرمایند.

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت خراسان- هاشمی

 

در پرونده کل روحانیون بایگانی شود. 332 ـ 14 / 12

 

مدرسه علمیه عباسقلی خان مشهد

منبع: انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، استان خراسان رضوی، جلد اول، صفحه 275، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال 1393.


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.