چگونگی انتخاب شدن و نشدن شاپور بختیار و غلامحسین صدیقی به نخست وزیری در سال 1357


23 فروردين 1399


از: سارى                                                     تاریخ : 12 / 10 / 1357

به: گنبد                                                        شماره: 5238 / 2 ﻫ1

 

     با توجه به شرایط کنونى کشور و خطراتى که موجودیت و امنیت ملى را مورد تهدید قرار مى‌دهد شاهنشاه آریامهر اراده فرمودند براى خاتمه دادن به شرایط نابسامان موجود دولتى غیرنظامى که مقبولیت عمومى هم داشته باشد و نظرهاى ویژه در مورد نجات و تمامیت و امنیت آن را مورد عمل قرار دهند، به این منظور پس از بررسى‌هاى لازم دکتر غلامحسین صدیقى به عنوان یکى از سیاستمداران قدیمى عضو جبهه ملى مورد نظر قرار گرفت و تلاش‌هایى را آغاز کرد اما مخالفت و گزارش‌هاى سران جبهه ملى و عدم تأیید او از طرف کریم سنجابى و تحریکاتى از سوى محافل افراطى دیگر انجام شد و کار کابنیه از طرف صدیقى با کامیابى مواجه نشد. متعاقباً دکتر شاهپور[بختیار] عضو قدیمى حزب ایران و جبهه ملى به این نظر کاندیدا شد و پس از شرفیابى و مذاکرات لازم آمادگى خود را براى تشکیل کابینه به شرف عرض رسانید و قریباً ترکیب دولت خود را تعیین و معرفى خواهد کرد. چگونگى جهت اطلاع اعلام [مى‌شود]. رخشا

 

آقاى فروتن

1ـ شماره در دفتر ثبت گردد.

 2ـ مفاد فرمان قبلاً از طریق رادیو پخش شده بود. 12 / 10 / 57
منبع: انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، استان مازندران، جلد 12، صفحه 195، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال 1397.


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.