رشوه 600 میلیونی شرکت ایتالیائی نفت به اعلیحضرت و برخی از نمایندگان مجلسین!!


25 ارديبهشت 1399


شماره: الف ـ 1929 

مورخ 6 شهریور ماه 36

گزارش

     در پاره‌اى از محافل شهرت یافته که از طرف شرکت ایتالیایى نفت به منظور عقد قرارداد با دولت ایران مبلغى در حدود ششصد میلیون ریال به اعلیحضرت همایون شاهنشاه تقدیم گردیده و از این مبلغ یکصد میلیون ریال بین عده‌اى از نمایندگان مجلسین سنا و شوراى ملى و رجال از جمله آقاى دکتر اقبال تقسیم ولى سناتور جمال امامى به عنوان اعتراض به کمى مبلغ از قبول آن خوددارى نموده است.

درست نیست

14 / 6

 




منبع: رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک، جمال امامی، صفحه 129، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال 1388.


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.