دلسوزی سناتور جمال امامی برای استعمار انگلیس و عوامل داخلی او


02 خرداد 1399


شماره: 953 /  ن ـ 300                               تاریخ: 17 / 10 / 42

 

موضوع: جمال امامى سفیرکبیر سابق شاهنشاهى در رم

     به قرار اطلاع اخیراً جمال امامى سفیرکبیر سابق شاهنشاهى در ایتالیا به ­مقامات سفارت انگلیس در تهران اظهار داشته سیاست دولت مذکور نسبت به ­اوضاع فعلى ایران صحیح نیست و چگونه انگلیسى‌ها مى‌توانند شاهد باشند که ­عوامل آنها را دولت ایران بازداشت نماید و آنها عکس‌العملى نشان ندهند.

توضیح این که جمال امامى منظور خود را از عوامل دولت انگلیس که بازداشت ­شده‌اند به وضوح بیان نداشته است.

در پرونده جمال امامى به کلاسه 100 الف ـ م بایگانى شود.

*****

اداره دوم عملیات                                                                شماره: 825 / 322

                                                                                       تاریخ: 5 / 11 / 42

 

موضوع: جلسه منزل امامى

     قبل از ظهر روز گذشته جلسه منزل نامبرده بالا دایر بوده و عده‌اى در حدود­15  نفر و از جمله بیوک صابر که اخیراً از زندان آزاد شده ـ سرگرد اسمعیلى افسر­ شهربانى ـ زکى ترکه به اتفاق 2 نفر از برادرانش ـ دانشگر کارمند راه‌آهن معززى­کارمند وزارت کار ـ زاهدى و ادریسى در آن شرکت کرده‌اند.

در این جلسه مذاکرات مهمى صورت نگرفته است.

 

100 ـ الف ـ م

در پرونده جمال امامى بایگانى شود.

گیرندگان: سه نسخه ـ در بخش 321
منبع: رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک، جمال امامی، صفحات 351 و 358، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال 1388.


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.