نظر شهید آیت‌الله دکتر بهشتی در باره آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در سال 1352


12 تير 1399


از: 9 / ه‍                                                                         تاریخ: 21 / 5 / 1352

به: 312                                                                           شماره: 9541 / 9 ه‍

 

موضوع: دکتر سیدمحمد بهشتی

پیرو: 9540 / 9 ﻫ ـ 21 / 5 / 52

 

یاد شده ضمن تعریف و تمجید از خامنه‌ای، اظهار امیدواری نموده که در آینده خامنه‌ای یکی از علمای موجه ملی و با نفوذ خواهد شد. ضمناً نامبرده روز 16 / 5 / 52 با اتومبیل شخصی به اتفاق خانواده‌اش مشهد را به قصد تهران ترک کرده است.

نظریه شنبه: دکتر سیدمحمد بهشتی در مشهد با سیدعلی خامنه‌ای رابطه بسیار نزدیک داشت و از افکار او بسیار تمجید و تحسین می‌کرد.

نظریه یکشنبه: نظر قابل ذکری ندارد. آرزو

 


منبع: بدون شرح به روایت اسناد ساواک، جلد دوم، صفحه 412، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال 1394.


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.