گزارشی از قاچاق مواد مخدر توسط حبیب ثابت پاسال از اعضای اصلی بهائیان ایران


11 مرداد 1399


از: 325                                       تاریخ: 8 / 6 / 1348

به: 326                                     شماره: 886 / 325

 

موضوع: قاچاق هروئین و مرفین توسط آقای حبیب ثابت

 اخیراً شخصی به نام زین‌الاعابدین ‌[زین‌العابدین] سبحانی طی نامه‌ای جهت مجله خواندنی‌ها، حبیب ثابت را بزرگترین قاچاقچی مواد مخدره در ایران معرفی و یادآور شده در چندی قبل مقدار ده کیلوگرم هروئین و مرفین از اتومبیل وی کشف شده است؛ اما مطابق معمول حبیب ثابت با پرداخت حق حساب و حق‌السکوت موضوع را سنبل کرده است.

نویسنده نامه سپس با تذکر اینکه میلیاردها تومان ثروت حبیب ثابت از راه قاچاق مواد مخدره و بدبخت کردن مردم ایران به دست آمده، از مدیر مجله خواندنی‌ها خواسته با تحقیق در این زمینه و سپس درج آن موضوع را به سمع مقامات عالیه کشور رسانده تا مردم تعقیب قانونی وی را به چشم ببینند.


منبع: رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک، حبیب ثابت پاسال، صفحه 272، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال 1395.


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.