مجله خواندنیها و مدیران و گردانندگان آن


31 تير 1399
علی‌اصغر امیرانی مدیر مجله خواندنیهاعلی‌اصغر امیرانی مدیر مجله خواندنیهاعلی‌اصغر امیرانی مدیر مجله خواندنیهاعلی‌اصغر امیرانی مدیر مجله خواندنیهاعلی‌اصغر امیرانی مدیر مجله خواندنیهاعلی‌اصغر امیرانی مدیر مجله خواندنیهاارباب جراید در دیدار با محمدرضا پهلوی؛ از چپ: علی‌اصغر امیرانی و آن ‌که در حال تعظیم است سناتور عباس مسعودی، موسس روزنامه اطلاعاتامیرانی در دیدار با غلامرضا پهلوی. نفر چهارم از سمت راستامیرانی در دادگاه انقلاب اسلامیامیرانی در دادگاه انقلاب اسلامی


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.