مجموعه روزشمار انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک (کتاب دوم) استان کرمان

سال انتشار: 1396
تعداد صفحات: 480
شابک: 978-600-149-097-2

قیمت: 280000 ریال

مجلد دوم از مجموعه انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک: استان کرمان، نگاهی است از زاویه نگرش مأمورین ساواک به حرکت انقلابی مردم استان کرمان در سال های 1346 تا اواسط سال 1351. این مجموعه‌ی اسنادی ارزشمند شامل گونه‌های اسنادی متنوعی اعم از گزارش‌های مستقیم منابع ساواک، مکاتبات درون سازمانی ساواک، اعلامیه، و مکاتبات ساواک با شهربانی و ژاندارمری در خصوص فعالیت نیروهای انقلابی استان است. از نکات قابل تأمل در این اسناد آشنایی با روند مقاومت‌های مردمی و سازماندهی نیروهای مذهبی پس از اولین موج‌های تخریبی رژیم در نیمه دوم دهه چهل است. این اسناد پژوهشگران و علاقه‌مندان به تاریخ معاصر را در جریان تقابل رژیم و نیروهای طرفدار امام در یکی از حساس‌ترین مقاطع انقلاب قرار می‌دهند. به همین دلیل مطالعه این اسناد برای فهم بهتر انقلاب اسلامی حائز اهمیت هستند. در سخن آغازین کتاب، ناشر تصویری از مهمترین موضوعات منعکس شده در اسناد این مجلد را ارائه کرده است:

«از مهمترین موضوعات این مقطع زمانی که در اسناد این مجلد بازتاب پیدا کرده‌اند باید به موارد زیر اشاره کرد: دستگیری تعدادی از طرفداران امام(ره) توسط ساواک به بهانه‌های مختلف، شهادت آیت‌الله سیدمحمدرضا سعیدی، درگذشت آیت‌الله العظمی سید محسن حکیم و مرجعیت عامه حضرت امام خمینی(ره)، برگزاری جشن های 2500ساله شاهنشاهی، برگزاری جشن های دهه انقلاب سفید، دستگیری و بازداشت تعدادی از جوانان استان کرمان به اتهام تشکیل شبکه مبارزاتی، افزایش شعار نویسی و انتشار عکس ها و توضیح المسائل حضرت امام در استان کرمان.»

پس از سخن ناشر مقدمه‌ی کتاب آمده است. در مقدمه مؤلف کوشیده است تا بر اساس اسناد همین مجموعه وضعیت استان را بررسی کند. در مقدمه از یک سو اوضاع جاری کشور در مقطع زمانی اسناد و از سوی دیگر مجموعه اقدامات صورت گرفته در استان تحلیل شده است. پس از مقدمه اسناد کتاب بر اساس ترتیب زمانی و با توضیحاتی در پاورقی برخی اسناد ارائه شده است. اولین سند کتاب به تاریخ 1 / 9 / 1346 مربوط است به دستور ساواک مرکز به ساواک قم برای کنترل جلسات هفتگی طلاب کرمانی مقیم این شهر. سند پایانی کتاب نیز گزارشی است راجع به مدیران یکی از مدارس استان کرمان. تاریخ این سند 28 / 6 / 1351 است. فهرست اعلام، اسناد ضمایم و تعدادی تصاویر مربوط به انقلابیون استان کرمان بخش های پایانی کتاب هستند.

تعداد مشاهده: 257