حجت‌الاسلام شیخ احمد کافی (متوفی 1357/4/30)


28 تير 1400


حجت الاسلام شیخ احمد کافیحجت الاسلام احمد کافیحجت الاسلام شیخ احمد کافیحجت الاسلام شیخ احمد کافیحجت الاسلام شیخ احمد کافیحجت الاسلام شیخ احمد کافی در زندانحاج محمد کافی (پدر حجت الاسلام کافی)نفر اول از سمت چپ: پدر حجت الاسلام کافیجشن نیمه شعبان در کنار شهید آیت الله سید اسدالله مدنیبیمارستان دارآباد تهران - مراسم دعای سماتعازم دیدار با بیماران بیمارستان دارآبادعازم دیدار با بیماران بیمارستان دارآبادسخنرانی حجت الاسلام کافی در یکی از مجالس عمومیاز سمت چپ: 1- شهید آیت الله سید اسدالله مدنی 2- حجت الاسلام کافی 3- حجت الاسلام علمی حسینیبا جمعی از مداحان مشهدیباغ فین کاشانبسته بندی هدایا برای بیماران1-‌ آقای صالحی 2- آقای غفاری 3- آقای جعفری 4- آقای خسروشاهی 5- آقای مروارید 6- آقای بجستانی 7- آقای واعظی 8- آقای طاهری 9- آقای محلاتی 10- آقای گل سرخی 11- آقای مقدسیان 12- آقای نجم اعتماد زاده 13- آقای ناصری 14- آقای میردامادی 15- آقای شجاعی 16- آقای شیخ الطائفه 17- آقای امام جمارانی 18- آقای کنی 19- آقای شجونی 20- آقای کافی 21- آقای ربانی 22- آقای مهدویمراسم حج - سال 1346مراسم حج - سال 1346مراسم حج - سال 1346مراسم حج - سال 1346در جمع حجاج بیت الله الحرامدر کنار زائران بیت الله الحرامحجت الاسلام شیخ احمد کافیمسجد جنّ -عازم دیدار با ایت الله سید محمود شاهرودیحجت الاسلام شیخ احمد کافیدر جمع جواناندر جمع خادمین مهدیه تهراندر جمع خانوادهدر کنار برادران و یکی از روحانیوندر جمع دوستاندر جمع دوستاندر جمع مریداندر کنار استاد خود شهید آیت الله سید اسدالله مدنیدر کنار برخی روحانیوندر کنار علمادر کنار علماخرید مشروب فروشی و تبدیل آن به کسبی مشروعاتومبیل حجت الاسلام کافی پس از سانحه تصادفانتقال پیکر مطهر حجت الاسلام کافی به داخل آمبولانس پزشکی قانونی تهراندر انتظار پیکر مطهر حجت الاسلام کافی - پزشکی قانونی تهرانمراسم تشییع پیکر حجت الاسلام کافی - مشهد مقدسمراسم ختم حجت الاسلام کافی - حیاط مسجد ارک تهرانمراسم ختم حجت الاسلام کافی - حیاط مسجد ارک تهرانمراسم ختم مرحوم کافی- شبستان مسجد ارک تهرانمشهد مقدس- خواجه ربیعنمای جدید داخل مهدیه تهراننمای قدیمی داخل مهدیه تهراننمای قدیمی سر در مهدیه تهران


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.