امام موسی صدر (تاریخ ربایش 1357/6/9)


09 شهريور 1401


امام سید موسی صدر

امام موسی صدر به همراه برادرشان سید علی و خواهرشان سیده بتول و مربی ایشانامام موسی صدر و پسرشان صدرالدینامام موسی صدر با پسرانشان صدرالدین و حمیددوران تحصیلدوران تحصیل در نجفامام موسی صدر با شهید آیت الله سید محمد باقر صدرامام سید موسی صدرامام موسی صدر با شیخ حسن خالدامام موسی صدر با شارل حلو و علمای مسیحی و دروزامام موسی صدر در حال سخنرانی در سفر به آفریقاامام موسی صدر در حال سخنرانی برای مسیحیان در کلیساامام موسی صدر در مجمع بحثهای اسلامی در قاهرهامام موسی صدر هنگام دیدار از جلسات بانواندیدار امام موسی صدر از جلسات بانوانامام موسی صدر در حال سخنرانی در یکی از مراسم بعلبکامام موسی صدر در حال رفتن به جایگاه سخنرانیامام موسی صدر در مراسم انتخابات مجلس اعلای شیعهامام موسی صدر در حال دیدار با رهبر اسقف ها (کاردینال کوتینخ) 1970 مامام موسی صدر در حال دیدار از مناطق بمباران شده و برگزاری نماز جماعتامام موسی صدر در حال بازدید از دهکده کفرشوبا بعد از بمباران و تجاوزات اسرائیلامام موسی صدر در حال نماز در منطقه کفرشوبا بعد از ویران شدن آن توسط اسرائیل

امام موسی صدر در حالت بیماری و اعتصاب غذا در مسجد عاملیهامام موسی صدر در اعتصاب غذا


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.