شهید سید اسدالله لاجوردی (شهادت 1377/6/1)


30 مرداد 1402
شهید لاجوردی در دوران کودکیشهید لاجوردی در کنار خانوادهشهید لاجوردی در جوانیشهید لاجوردی و دو فرزندششهید لاجوردی و دو فرزندشعکسهای زندانعکسهای زندانشهید لاجوردی در میانسالیشهید لاجوردی در حال ارائه گزارش در محضر امام خمینی(ره)شهید لاجوردیشهید لاجوردیشهید لاجوردیشهید لاجوردیشهید اسدالله لاجوردیشهید لاجوردی در کنار خانوادهشهید لاجوردیشهید اسدالله لاجوردی و شهید آیت الله بهشتیشهید لاجوردیشهید لاجوردی و شهید حجت الاسلام محمد منتظری در بازدید از زندان اوین 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.