شهید آیت‌الله علی قدوسی (شهادت 1360/6/14)


13 شهريور 1402
شهید آیت‌الله علی قدوسیشهید آیت‌الله علی قدوسی در دوران جوانی

شهید آیت‌الله قدوسیشهید آیت‌الله قدوسیشهید آیت‌الله علی قدوسیشهید آیت‌الله علی قدوسیشهید آیت‌الله قدوسی در حال مصاحبهشهید آیت‌الله علی قدوسیشهید آیت‌الله علی قدوسی در بازدید از ندامتگاه تبریزمراسم ترحیم شهید آیت‌الله علی قدوسی با حضور شخصیت‌های قضایی و کشوریمراسم ترحیم شهید آیت‌الله علی قدوسی با حضور شخصیت‌های قضایی و کشوری 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.