داریوش همایون، مدیر روزنامه آیندگان (درگذشت 1389/11/8)


07 بهمن 1402


تصاویری از دوران نوجوانی و جوانی داریوش همایونداریوش همایون عضو حزب سومکا- داریوش همایون یکی از عوامل کودتای آمریکایی انگلیسیداریوش همایون قائم مقام حزب رستاخیز در یکی از ملاقاتهاداریوش همایون مدیر روزنامه صهیونیستی آیندگان در یکی از ملاقاتهای خارجیداریوش همایون در ملاقات با وزیر اطلاعات و جهانگردی امارات متحده عربیداریوش همایون در حضور شاهداریوش همایون در جلسه حزبیداریوش همایون در جلسه حزبیداریوش همایون در پشت میز کارشداریوش در نمایشگاه کتابداریوش در حال دستبوسی فرح پهلویتصویری از دوران وزارت با لباس تشریفاتسربرگ حزب سوسیالیست ملی کارگران ایران [مجموعه اسناد زندنیا](کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)کارت دعوت سومکا برای حضور در خانه سیاه [مجموعه اسناد زندنیا](کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)نمونه پرسشنامه عضویت در سومکا [مجموعه اسناد زندنیا](کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)لگوی نشریه انجمن هنری جام جم [مجموعه اسناد زندنیا](کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)صفحه نخست شناسنامه همایون ]مجموعه اسناد سیروس همایون](کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)داریوش همایون[35-643ه‍](کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)داریوش و سیروس همایون در شش و پنج سالگی ]مجموعه اسناد سیروس همایون](کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)داریوش و سیروس همایون در سیزده و دوازده سالگی ]مجموعه اسناد سیروس همایون](کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)داریوش همایون و برادرانش؛ در تصویر از راست شاپور (برادر ناتنی)، داریوش و سیروس[63-643ه‍](کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)داریوش همایون در بیست و پنج سالگی ]مجموعه اسناد سیروس همایون](کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)نورالله همایون، پدر داریوش[مجموعه اسناد سیروس همایون](کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)علی همایون، پدربزرگ داریوش [مجموعه اسناد سیروس همایون](کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)در تصویر نفر وسط پدر بزرگ داریوش [مجموعه اسناد سیروس همایون] (کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)نورالله همایون همراه ژینوس و هوشنگ، خواهر و برادر ناتنی همایون؛20 تیر1339سرپل خواجو در اصفهان[مجموعه اسناد سیروس همایون](کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)ثریا جمالی، مادر داریوش 1325/2/1[مجموعه اسناد سیروس همایون](کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)ثریا جمالی به سال 1325 [مجموعه اسناد سیروس همایون] (کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)خانواده مادری داریوش همایون، از راست: فیاضی (پسرخاله مادر داریوش)، ثریا جمالی، شناخته نشد، منوچهر فیاضی، قمر (خاله داریوش)، سیروس همایون، الهه (دخترخاله)، دو نفر شناخته نشدند[مجموعه اسناد سیروس همایون] (کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)از راست: اعظم مجتهدی(همسر سیروس همایون)، ثریا جمالی، قمر جمالی، نوه قمر جمالی، الله [مجموعه اسناد زندنیا](کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)صحنه‌ای از تظاهرات پان ایرانیست‌ها در بحبوحه جنبش ملی شدن صنعت نفت به سال 1329 در خیابان شاه‌آباد [مجموعه اسناد زندینا] (کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران) بنا به گفته پزشکپور این تظاهرات با 4 هزار نفر آغاز شد و در پایان شمار تظاهرکنندگان به 30 هزار نفر رسید.از راست: نفر اول امیرشاپور زندنیا، نفر سوم داریوش همایون در کرمان[مجموعه اسناد زندینا](کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)سومکائیها در خوزستان؛ در تصویر پشت سر داود منشی‌زاده، سیروس همایون و محمد نکونام شناخته شدند[مجموعه اسناد زندینا](کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)گلگشت سومکائیها در آبادان؛ نفرات شناخته شده در تصویر از راست: امیرشاپور زندنیا، نقاش، ساسان کمالی (مسئول شاخه سومکا در خوزستان) سیروس همایون، داود منشی‌زاده [مجموعه اسناد زندنیا] (کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)گشت و گذار سومکائیها سوار بر لنج در بندر شاهپور؛ از چپ ردیف جلو: نقاش، داود منشی‌زاده، پشت سر آنان نفرات شناسایی شده از چپ: رشیدی، سیروس همایون، حمید شرکت، امیرشاپور زندنیا. سال 1332 [مجموعه اسناد زندنیا] (کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)رهبر سومکا همراه مریدان سیاهپوشش در یک اردوی صحرایی در خوزستان[مجموعه اسناد زندنیا](کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)داود منشی‌زاده، رهبر حزب سوسیالیست ملی کارگزاران ایران(سومکا) هنگام سخنرانی در حیاط خانه سیاه[مجموعه اسنادد زندنیا](کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)از راست: نفر دوم داریوش همایون، نفر چهارم داود منشی‌زاده در کرمان[مجموعه اسناد زندینا](کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)داود منشی‌زاده به سال 1341 در آبعلی [مجموعه اسناد زندینا](کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)از چپ: امیرشاپور زندنیا، مهدی بهره‌مند(ابوابجمع وزارت اقتصاد و از کارکنان روزنامه کیهان)، داریوش همایون[57-643ه‍](کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)محسن پزشکپور رهبر حزب پان‌ایرانیست[2600-4](کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)رژه پان‌ایرانیست‌ها از مقابل مجلس سنا [46-132ت](کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)صحنه‌ای از تظاهرات هوادارن شاه در 28 مرداد1332[3775-4](کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)باشگاه مرکزی حزب پان ایرانیست[45-132ت] (کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)داریوش همایون[82-643ه‍](کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)همایون به اتفاق جمعی از کارکنان روزنامه اطلاعات از چپ نفر دوم غلامحسین صالحیار، داریوش همایون[112-643ه‍](کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)داریوش همایون در سفر دوره‌ای به مالزی، سنگاپور[288-643ه‍](کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)بازدید داریوش همایون در دوره اقامت در آمریکا از یک پایگاه نیروی هوایی[239-643ه‍](کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)از راست: ثریا جمالی(مادر داریوش)، داریوش همایون، محسن پزشکپور، مهین دخت قره‌گزلو(همسر عاملی)، و محمدرضا عاملی تهرانی [174-643ه‍] (کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)از راست: یکی از کارکنان فرانکلین، داریوش همایون، محسن پزشکپور، محمدرضا عاملی تهرانی[177-643ه‍](کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)داریوش همایون در سفر به آلمان در برابر دروازه براندنبورگ شهر برلین ]152-643ه‍](کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)داریوش همایون، چکامه(نوه خاله‌اش) را در آغوش گرفته است.[مجموعه اسناد سیروس همایون] (کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران) پشت تصویر مادر داریوش خطاب به سیروس نوشته است«آیا آرزو نمی‌کنی روزی بچه خود را در آغوش بگیرد»محمدرضا پهلوی و هیئت همراه در سفر به شوروی؛ از راست: علی‌اف(مترجم)، محمدرضا پهلوی، سپهبد فاضلی تهرانی، شجاع‌الدین شفا، داریوش همایون[178-643ه‍] (کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)سفر شاه به شوروی؛ در تصویر نفرات شناخته شده از راست: سپهبد فاضلی تهرانی، محمدرضا پهلوی، داریوش همایون، علی‌اف، فرهاد نیکوخواه، پریچهر دبیر آشتیانی [2493-1پ] (کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)داریوش همایون در مسافرت خارج از کشور [176-643ه‍] (کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)هما زاهدی در کودکی[11-643ه‍] (کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران) پشت تصویر«سرکارعلیه خانم هما زاهدی، عکس کودکی خودتان را به عنوان یادبود تقدیمتان می‌کنم. علیرضا ثابتی 14-11-38«هما زاهدی(نفر اول از چپ) و منوچهر خسروداد(نفر اول از راست) در خارج از کشور [41-643ه‍] (کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)از راست: شهره(دختر هما زاهدی)، هما زاهدی، و عبدالحسین اتحادیه(نفر دوم از چپ) در یک میهمانی[103-643ه‍] (کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)هما زاهدی و عبدالحسین اتحادیه سوار بر قایق موتوری سرگرم تفریح در خلیج عقبه؛ ملک حسین پادشاه اردن در حال هدایت قایق است[45-643ه‍] (کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)هما زاهدی در کنار عبدالحسین اتحادیه و یکی از فرزندانش در قایقی با پرچم پادشاهی اردن هاشمی[85-643ه‍] (کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)هما زاهدی به اتفاق عبدالحسین اتحادیه و فرزندانشان شهره و لیلی هنگام قایق‌سواری در خلیج عقبه[60-643ه‍] (کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)هما زاهدی همراه با دخترانش در یک مهمانی[107-643ه‍] (کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)احسان نراقی[4949-5] (کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)غلامحسین صالحیار[2448-4] (کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)عزرری مایر(مئیر عزری)[1-135ع] (کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)از راست: همسر جیمی کارتر، فرح دیبا، جیمی کارتر، محمدرضا پهلوی، سید حسن نصر و همسرش مشاهده می‌شوند[118-1پ] (کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)هما زاهدی در مراسم جشن تولد لیلی[244-643ه‍] (کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)زاهدی‌ها؛ از چپ فضل‌الله، هما، اردشیر[215-643ه‍] (کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)از راست: هما زاهدی، عبدالحسین اتحادیه، الیزابت تیلور[15-643ه‍] (کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)هما زاهدی به اتفاق دخترانش شهره و لیلی در یک میهمانی[81-643ه‍] (کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)داریوش همایون و هما زاهدی در ژاپن[71-643ه‍](کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران) این عکس در نوامبر 1968-آبان1347 گرفته شده است. حدود 29 ماه پیش از طلاق هما زاهدی از همسرش عبدالحسین اتحادیه!مراسم ازدواج هما زاهدی با داریوش همایون به تاریخ 28 دی 1350 در حصارک نیاوران(باغ اردشیر زاهدی) در تصویر اردشیر زاهدی و فرح دیبا نیز حضور دارند[150-643ه‍] (کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)مراسم ازدواج داریوش همایون و هما زاهدی[مجموعه اسناد روزنامه اطلاعات] (کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)تصویری از جشن ازدواج داریوش همایون با هما زاهدی با حضور فرح پهلوینمایی دیگر از مراسم ازدواج داریوش همایون و هما زاهدی در تصویر فرح دیبا(پهلوی) نیز دیده می‌شود[مجموعه اسناد روزنامه اطلاعات] (کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)مراسم پیوند داریوش و هما؛ جعفر شریف‌امامی و منوچهر اقبال در عکس دیده می‌شوند[مجموعه اسناد روزنامه اطلاعات] (کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)در تصویر از راست: لیلی و شهره اتحادیه، هما زاهدی[83-643ه‍] (کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)حضور هما زاهدی و داریوش همایون در یک مهمانی، در تصویر نفر دوم از راست نورالله همایون است[180-643ه‍] (کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)در تصویر از چپ داریوش همایون، هما زاهدی و دوستانش[20-643ه‍] (کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)از راست: فریدون هویدا، داریوش همایون، هما زاهدی [58-643ه‍] (کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)داریوش همایون و همراهان در سفر به بحرین در حضور حمدبن سلمان امیر این کشور[149-643ه‍] (کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)نفرات شناخته شده در سفر هیئت ایرانی به مصر از راست خسرو صدیق اعلم، منوچهر عظیمی، شجاع الدین شفا، کریم پاشا بهادری، رضا قطبی، سید حسین نصر، داریوش همایون و ...[148-643ه‍] (کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)علینقی عالیخانی [4599-5] (کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)منوچهر آزمون [5943-5] (کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)ضیافت آزمون به افتخار جواهرکلام در تهران پالاس. در تصویر نفرات شناخته شده از راست: محمدعلی سفری، شناخته نشد، مسعود بهنود، عباس شاهنده، منوچهر آزمون، علی جواهرکلام، شناخته نشد، علایی، شناخته نشد [39-132ت] (کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)دیدار مجدد شاگرد با استاد؛ داریوش همایون سرگرم احوالپرسی با هنری کیسینجر در ضیافت شام در هتل هیلتون تهران. هوشنگ انصاری پشت به دوربین می‌باشد. [3325-1پ] (کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)از راست: کورت والدهایم، باسعلی خلعتبری، داریوش همایون [مجموعه اسناد روزنامه کیهان](کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)داریوش همایون، قائم مقام حزب رستاخیز در حال توجیه جمعی از اعضای حزب در مازندران[190-643ه‍](کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)یکی از جلسات گفت و شنود حزب رستاخیز؛ از راست: منوچهر آزمون، جمشید آموزگار، رضا قطبی، داریوش همایون دیده می‌شوند [مجموعه اسناد روزنامه کیهان] وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران))داریوش همایون پش سر امیرعباس هویدا [274-643ه‍](وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)جشن تولد کریم پاشا بهادری (رئیس دفتر فرح) در خانه توران عضدی؛ در این میهمانی فرح دیبا، امیرعباس هویدا، لیلی امیرارجمند، ستاره فرمانفرمائیان، پرویز راجی و ... شرکت داشتند. در تصویر هما و همایون در کنار یکدیگر نشسته‌اند. [538-128پ] (کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا، نعمت‌الله نصیری، سر شاپور ریپورتر [3-161ن](کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)سرانجام سه دهه تکاپوی همایون به ثمر می‌رسد و او به عنوان وزیر اطلاعات و جهانگردی و سخنگوی کابینه آموزگار معرفی می‌شود [267-643ه‍] (کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)داریوش همایون هنگام گفتگو با علیرضا نوری‌زاده مخبر سرویس سیاسی روزنامه اطلاعات در زندان پادگان جمشیدیه [مجموعه اسناد روزنامه کیهان](کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)علیرضا نوری‌زاده در حال مصاحبه با داریوش همایون در زندان پادگان جمشیدیه [مجموعه اسناد روزنامه اطلاعات](کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)همایون در زندان دژبان مرکز [مجموعه اسناد روزنامه اطلاعات](کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)همایون در سلول خود در زندان [مجموعه اسناد روزنامه اطلاعات](کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)داریوش همایون- لوس آنجلس- نوروز 1382- (کتاب وزیر خاکستری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.