اردشیر زاهدی، وزیر امور خارجه


31 ارديبهشت 1399


اردشیر زاهدیاردشیر زاهدیامیرعباس هویدا - اردشیر زاهدیامیرعباس هویدا - اردشیر زاهدی - شاهاردشیر زاهدی در حال دست بوسی شاهفضل‌الله زاهدی پس از کودتای آمریکایی انگلیسی 28 مرداد 1332علی امینی - فضل‌الله زاهدی - اردشیر زاهدی - مقام آمریکایی پس از کودتاشریف امامی استاد اعظم لژ ماسونی در حال صحبت با اردشیر زاهدیاز چپ: فضل‌الله، هما، اردشیر زاهدی، پدر، دختر و برادرمراسم ازدواج هما زاهدی با داریوش همایون به تاریخ 28 دی 1350 در حصارک نیاوران(باغ اردشیر زاهدی) در تصویر اردشیر زاهدی و فرح دیبا نیز حضور دارنداردشیر زاهدی در کنار خانم پیرنیا-مادرش- هنگام گفتگو با محمد پورداد نویسنده تهران ژورنال .اردشیر زاهدی وزیر خارجه کابینه دوم هویدا در جمع یاران مطبوعاتی‌اش


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.