مهدیقلی علوی مقدممهدیقلی علوی مقدم در درجات و حالات مختلفعلیخان حاجب‌الدوله (نیای مادری)عبدالعلی خان ادیب‌الممالک (پدربزرگ مادری)میرپنج علیقلی علوی (حشمت نظام) - پدراسدالله رشیدیانقدرت‌الله رشیدیانسیف‌الله رشیدیانبه همراه فرزنداناحمد افخمی (برادر همسر)به همراه مهرانور افخمی (همسر) در یک ضیافتدر حال سخنرانیدر جمع همکاران نظامیحضور در کلاس آموزشیبدون شرحبه همراه نعمت‌الله نصیریشناخته نشدمهدیقلی علوی مقدم در درجات و حالات مختلفبه همراه حسین علاءدر جمع همقطارانسرلشکر محمدعلی علوی مقدم (برادر)سپهبد ناصر علوی مقدم (برادر)مهدیقلی علوی مقدمدر حال ارائه گزارش به محمدرضا پهلوی در شهربانی- 1337در ملاقات با تیمسار ارتشبد آردامون- رئیس ستاد ارتش ترکیهبه همراه منوچهر اقبالبه همراه نادر باتمانقلیچ


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.