آیت‌الله میرزا عبدالله سعید تهرانی (متوفی 1350/10/22)


21 دي 1400


سمت چپ: میرزا عبدالله سعید تهرانیآیت‌الله میرزا عبدالله سعید تهرانی(چهلستونی)میرزا عبدالله سعید تهرانی در اواخر عمر


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.