آیت‌الله شیخ محمد خندق آبادی 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.