آیت‌الله العظمی میر سیدعلی موسوی بهبهانی


28 آبان 1399








آیت الله بهبهانی در جمع دوستداران



آیت الله بهبهانی در جمع دوستداران



آیت الله بهبهانی در جمع دوستداران



آیت الله بهبهانی در جمع دوستداران



آیت الله بهبهانی در جمع روحانیون و دوستداران



آیت الله بهبهانی در جمع روحانیون و دوستداران



آیت الله بهبهانی در جمع روحانیون و دوستداران



آیت الله بهبهانی در جمع روحانیون و دوستداران



آیت الله بهبهانی در حال کلنگ زنی احداث یکی از خیریه ها



آیت الله سید علی موسوی بهبهانی در حال اقامه نماز جماعت



آیت الله سید علی موسوی بهبهانی در حال اقامه نماز جماعت



آیت الله سید علی موسوی بهبهانی در حال اقامه نماز جماعت



آیت الله سید علی موسوی بهبهانی در حال اقامه نماز جماعت



آیت الله سید علی موسوی بهبهانی در حال مطالعه و تدریس



آیت الله سید علی موسوی بهبهانی در محضر امام خمینی



آیت الله سید علی موسوی بهبهانی در منزل شخصی



آیت الله سید علی موسوی بهبهانی



آیت الله میر سید علی موسوی بهبهانی در مجلس عمومی


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.