آیت‌الله سید ابوالحسن رفیعی قزوینی (متوفی 1354/10/13)


22 دي 1400


آیت‌الله سید ابوالحسن رفیعی قزوینیآیت‌الله سید ابوالحسن رفیعی قزوینیآیت‌الله سید ابوالحسن رفیعی قزوینیآیت‌الله سید ابوالحسن رفیعی قزوینیآیت‌الله سید ابوالحسن رفیعی قزوینیآیت‌الله سید ابوالحسن رفیعی قزوینیسنگ مزار آیت‌الله سید ابوالحسن رفیعی قزوینی در مسجد بالا سر حرم حضرت معصومه (س) در قمشبستان آیت‌الله محمدعلی شاه‌آبادی که بعدا به شبستان آیت‌الله رفیعی قزوینی نیز مشهور شد


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.