قاسم رضایی از سرمایه داران بزرگ و نماینده مجلس شورای ملی (درگذشت خرداد 1393)


23 خرداد 1400
تصویری از قاسم رضایی و محمدرضا شاه پهلویقاسم رضائی نماینده سبزوار در مجلس شورای ملی


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.