شهید دکتر مصطفی چمران (شهادت 1360/3/31)


30 خرداد 1400


شهید چمرانشهید مصطفی چمران در کودکیشهید چمران (نفر سوم از راست) در دوران کودکیکارنامه کلاس چهارمکارت تحصیلی دبیرستان دارالفنوندبیرستان البرزشهید چمران در دوران نوجوانیشهید دکتر مصطفی چمران (نفر وسط) در دوران دانشجوییدر دبیرستان البرز 1331دکتر چمران درمیان جمعی از دانشجویان فنی دانشگاه تهرانشهید چمران درمیان دوستان دانشکده فنی دانشگاه تهرانشهید چمران در دوران تحصیل در آمریکاشهید چمران - قبل از حرکت به منطقه سردشت کردستان- 1358در محضر حضرت امام خمینی به هنگام تصدی وزارت دفاع- 1358منزل آیت الله طالقانی در سال 1358 - خانم شهید چمران به عنوان همراه هیئت بانوان لبنان بودهمراه مقام معظم رهبری در یکی از اردوگاه‌های ستاد نامنظم جنگ - 1359شهید چمران در ملاقات با یکی از سرپرستان تیم ارسال کمک به جبهه- 1359شهید چمران در بیمارستان جندی شاپور اهواز بعد از عمل جراحی -26-8-1359شهید چمران در کنار مقام معظم رهبری - 1359 - در یکی از مساجد اهوازدر جبهه جنگ کنار رودخانه کرخه- منطقه سبحانیهشهید چمران در یکی از مساجد ماهشهر بعد از ایراد سخنرانی - 1360لبنان -سنگر نبت جبیللبنان- مدرسه صنعتی جبل عاملشهید چمران در جبهه های حق علیه باطلشهید چمران در کنار شهید محمدعلی رجاییشهید چمران و مرحوم حجت الاسلام محمدتقی فلسفیشهید چمران در کنار مقام معظم رهبریشهید چمران در کنار مقام معظم رهبریشهید چمران در محضر امام خمینیرودخانه نیسان جنوب سوسنگرد- منطقه تحت اشغال عراق- 1360سنگر مقابل فالانژهای لبنانشهید چمران در کنار یکی از رزمندگان در ستاد جنگ‌های نامنظم در حالی که زخمی استمحل شهادت شهید چمرانآخرین سخنرانی شهید در مقر لشکر 16 زرهی قزوین- 1360 و جنگل گن بوعه روز میلاد امام زمان (ع) - 28 خرداد 1360مرحوم حسن چمران پدر شهید چمران- 1377 چندی قبل از فوت


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.