فرح پهلوی


31 ارديبهشت 1399
فرح پهلوی و نصرت‌الله معینیان رئیس دفتر شاه

دستبوسی فرح پهلوی توسط یکی از سرسپردگان رژیم پهلوی 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.