ارتشبد نعمت‌الله نصیری، رئیس ساواک(درگذشت 1357/11/26)

نعمت الله نصیری (رئیس ساواک)از راست: نعمت الله نصیری (رئیس ساواک)از سمت راست، نصیری، بهرام آریانا، فرح، شاه و حسنعلی منصورریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا، نعمت‌الله نصیری رئیس ساواک و سر شاپور ریپورتر جاسوس انگلیس و فرزند اردشیر جی


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.