ارتشبد نعمت‌الله نصیری، رئیس ساواک (درگذشت 1357/11/26)


25 بهمن 1402


دستبوسی محمدرضا پهلوی توسط تیمسار نصیری رئیس ساواک در یک مراسم رسمینعمت‌الله نصیری رئیس ساواک در دیدار با رجال سیاسی نظامیسپهبد نعمت‌الله نصیری رئیس ساواک با جمعی از رجال سیاسی نظامینعمت‌الله نصیری (رئیس ساواک)از راست: نعمت‌الله نصیری (رئیس ساواک)از سمت راست: نصیری، بهرام آریانا، فرح، شاه و حسنعلی منصورریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا، نعمت‌الله نصیری رئیس ساواک و سر شاپور ریپورتر جاسوس انگلیس و فرزند اردشیر جی


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.