امیرعباس هویدا، نخست وزیر


31 ارديبهشت 1399


تعظیم در برابر زنی که شناخته نشدبه ترتیب از چپ: 1-امیراعباس هویدا نخست وزیر بهائی و فراماسونر 2-.... 3- محمدرضا پهلوی 4- جعفر شریف امامی استاد اعظم لژ ماسونیهوشنگ سمیعی هم در عکس حضور دارد

دستبوسی فرح پهلوی- اسدالله علم نیز حضور دارددستبوسی محمدرضا پهلوی- نصرت‌الله معینیان نیز دیده می‌شودامیرعباس هویدا- فریدون هویدا (سفیر شاه در سازمان ملل) دو برادر بهائی در اوج قدرتبه ترتیب از سمت راست: 1-امیرعباس هویدا (نخست وزیر) 2-نعمت‌الله نصیری (ریاست ساواک) 3- جمشید آموزگار- کنار قبر رضاخانهویدا به همراه انورسادات (رئیس جمهور مصر)هویدا به همراه شاه حسین و همسر او1354/10/20 - صدام حسین و هویدااز چپ: فرح پهلوی- محمدرضا پهلوی- هویدا- جعفر شریف امامی- اسدالله علم1347/6/11 - به همراه فرخ رو پارسای (وزیر بهائی آموزش و پرورش) دو چهره بهائی در اوج قدرت1355/2/6 - همراه با رئیس نمایندگان مجلس آمریکاسال 1324 ش- بیروت- مجید رهنما و هوشنگ شریفی نیز در عکس دیده می‌شوند. این عکس در مسافرتی که هویدا به عنوان پیک سیاسی برای بازگرداندن افسرالملوک به بیروت رفت گرفته شده است

امیرعباس هویدا و رجبعلی منصور

امیرعباس هویدا به همراه لیلا امامیبه ترتیب از سمت راست: 1- امیرعباس هویدا 2- محمدرضا پهلوی 3- فرح دیبابه ترتیب از سمت راست: 1-دکتر هادی هدایتی 2-عباس قره باغی 3-امیرعباس هویدا 4-مهناز افخمی 5-سپهبد سیوشانسبه همراه لیلا امامی در نمایشگاه گل و گیاه- پروین جوان هم در عکس دیده می شود(نفر وسط)به همراه لیلا امامی در نمایشگاه گل و گیاه- لیلا امامی گل ارکیده را به هویدا هدیه کرد و موسسه سامان گل را راه اندازی کرد. پروین جوان نفر اول سمت چپبه همراه امیر بحرینبیروت- از سمت چپ: عین الملک، افسر الملوک، دو نفر دیگر شناخته نشد. ایستاده، امیرعباس و فریدونتهران- ایستاده ردیف اول از راست: 1-... 2- جعفر شریف امامی 3- عبدالسلام عارف 4- عبدالله ریاضی 5- امیرعباس هویدا 6- اسدالله علم. سپهبد فاضلی نیز پشت سر عبدالله ریاضی است.در یکی از مراسم دربار - نشسته از راست: 1- اسدالله علم 2- فرح پهلوی 3- امیرعباس هویدادرازکش برای تیراندازی با تفنگ ژ-3در حال روبوسی با اشرف پهلویسال 1306 ش. دمشق- امیرعباس هویدا، ایستاده، فریدون هویدا نشستهسال 1308ش. بیروت- عین الملک هویدا- افسرالملوک سرداری- امیرعباس- فریدون- دختری که لباس سفید بر تن دارد پرستار خانواده به نام عذرا می باشد.سال 1320ش- بروکسل در زمان اشغالسال 1324ش. بیروت- مجید رهنما و هوشنگ شریفی نیز در عکس دیده می شوند. این عکس در مسافرتی که هویدا با عنوان پیک سیاسی برای بازگرداندن افسرالملوک به بیروت رفت گرفته شده است.سال 1343ش. شهر ری- کنار قبر حسنعلی منصورسال 1345ش- امضای دفتر ازدواج به همراه لیلا امامی خوئیلیلا امامی و هویدانشسته از چپ: 1-... 2- امیرعباس هویدا 3- اشرف پهلوی 4- اسدالله علمهویدا به همراه عبدی‌اف (رئیس جمهور سنگال)

4 مرداد 1348- به همراه عطاءالله خسروانی- مهرداد پهلبد- غلامرضا نیک پی5 تیر 1352- به همراه ملک حسین پادشاه اردن7 خرداد 1356- فرهاد مسعودی هم در عکس حضور دارد.11 آذر 1353- عبدالمجید مجیدی هم در عکس دیده می شود.12 تیر 1354- به همراه ملک فهد که در آن زمان ولیعهد عربستان بود.12 شهریور 1349- از راست اردشیر زاهدی- هویدا- وزیر خارجه مغرب20 خرداد 1348 - هویدا به همراه لیلا امامی در ضیافت شام نخست وزیر ترکیه22 مرداد 1348- هویدا و منوچهر اقبال25 اسفند 1349 - به همراه محمدرضا پهلویاز راست: حسنعلی منصور- فرهنگ .مهر- هویدا باندپیچی دست راست هویدا ناشی از تصادف جاده شمال - مرداد 1343- به همراه لیلا امامی می باشد.از راست: ناصر یگانه (نفر چهارم و در کنار او به ترتیب هویدا- هوشنگ نهاوندی- منصور روحانیاز راست: هویدا و اسدالله علم. جشن استقلال افغانستان. 8 خرداد 1347به همراه اشرف پهلوی و ممدوح سالم نخست وزیر مصرسال 1343فرهنگ مهر «زرتشتی بهائی مسلک» در زمان تصدی هویدا بر وزارت دارایی مدیر کل نفت و روابط خارجی او بود.محمود قوام صدری نیز در عکس دیده می شود.مراسم رژه ششم بهمن 1348- از راست: هویدا- جعفر شریف امامی- عبدالله ریاضیمهر 1349- به همراه انوار سادات در قاهرههویدا به همراه رحیم علی خرم (نفر پنجم از چپ) که از مقاطعه کاران معروف بود و با اشرف پهلوی ارتباط داشت.هویدا و جواد منصور که در کابینه او مدتی وزیر مشاور و در سال 1346 وزیر اطلاعات و جهانگردی شد.امیرعباس هویدا در محکمه انقلابامیرعباس هویدا در محکمه انقلابامیرعباس هویدا در محکمه انقلاب


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.