غلامرضا پهلوی


14 ارديبهشت 1400
اسکی بازی غلامرضا پهلوی و خانواده اش در پیست مخصوص رژیم پهلوی 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.