پرویز ثابتی رئیس امنیت داخلی و فرد شماره دو ساواک


17 دي 1398
پرویز ثابتی (رئیس اداره کل سوم ساواک) ؛ نفر دوم ساواکپرویز ثابتی (رئیس اداره کل سوم ساواک) ؛ نفر دوم ساواک 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.